Τον επανακαθορισμό των κριτηρίων για τη χορήγηση επιδομάτων και την αναγνώριση φοροαπαλλαγών σχεδιάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο επανεξέτασης της κοινωνικής πολιτικής της. Ειδικότερα, επεξεργάζεται την «αναδιανομή» επιδομάτων με στοχευμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, χωρίς να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός. Για παράδειγμα, μελετά τη μερική ή πλήρη περικοπή των επιδομάτων που παρέχονται σε τρίτεκνες οικογένειες με υψηλά εισοδήματα προκειμένου να υποστηριχθούν από τους πόρους που θα εξοικονομηθούν πολύτεκνοι με χαμηλά εισοδήματα. Μια τέτοια κίνηση είναι απολύτως εναρμονισμένη με το πνεύμα του μνημονίου.