Κατά 10,41% μειώνει τις λιανικές τιμές των φαρμάκων του Ν3816/2010 αγορανομική διάταξη που εκδόθηκεσήμερα Τρίτη. Ο νόμος αφορά φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα για θεραπεία σοβαρών ασθενειών, που έχουν άδεια μόνο για νοσοκομειακή χρήση ή άδεια για έναρξη χορήγησης στο νοσοκομείο και παρακολούθηση από ειδικό ιατρό.

Με τη νέα Αγορανομική Διάταξη καθορίζονται ποσοστά κέρδους 2,5% για τις φαρμακαποθήκες (επί της νοσοκομειακής τιμής) και 18% για τα φαρμακεία (επί του συνόλου νοσοκομειακής τιμής και κέρδους φαρμακαποθήκης).

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, που θα εκδοθεί και θα ισχύσει ταυτόχρονα με το σχετικό Δελτίο Τιμών, οι ασθενείς θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται τα εν λόγω φαρμακευτικά προϊόντα και από τα φαρμακεία και να μην απευθύνονται αποκλειστικά στα νοσοκομεία.