Η διοίκηση της εταιρίας, Μπ.Βωβός, έχει ήδη ξεκινήσει τη σύνταξη της απαιτούμενης οικονομοτεχνικής μελέτης για το εμπορικό κέντρο στον Βοτανικό, με στόχο να αρχίσει εκ νέου την κατασκευή του έργου μετά την έκδοση της οικοδομικής αδείας εντός του έτους.

Όπως επισημαίνει η εισηγμένη, σε ανακοίνωσή στο Χρηματιστήριο, την Τρίτη, οι τελευταίες θετικές εξελίξεις στο θέμα της διπλής ανάπλασης Βοτανικού – Λεωφόρου Αλεξάνδρας με τη συναίνεση όλων των εμπλεκόμενων φορέων (ΠΑΕ Παναθηναϊκού, Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, Δήμου Αθηναίων και Μπάμπης Βωβός – Διεθνής Τεχνική Α.Ε.) οδηγούν στην άμεση προώθηση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης στη Βουλή προς ψήφιση.