Τρία πρόσθετα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (γεννήτριες) μεταφέρθηκαν σήμερα στην Αίγινα από τη ΔΕΗ, ενώ προωθείται η μεταφορά εντός της ημέρας άλλων δύο γεννητριών, ενισχύοντας το ήδη εγκατεστημένο ηλεκτροπαραγωγικό δυναμικό του νησιού, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της εταιρίας.

Η εγκατάσταση των ανωτέρω πέντε πρόσθετων γεννητριών, συνολικής ισχύος 4,9 MVA, πραγματοποιείται σε κατάλληλο χώρο που έχει υποδειχθεί από τις τοπικές αρχές, ενώ θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την έναρξη λειτουργίας τους μέχρι τις βραδινές ώρες σήμερα.

Τα επτά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (γεννήτριες) που μεταφέρθηκαν χθες στην Αίγινα τέθηκαν σε λειτουργία από τις 3:00 πμ σήμερα και παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια σε 24ωρη βάση σε τμήμα του τοπικού δικτύου, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το νοσοκομείο και το νεφρολογικό κέντρο του νησιού.

Σε ότι αφορά την επισκευή των βλαβών των δύο υποβρυχίων καλωδίων, ήδη από τις πρωινές ώρες ξεκίνησε πλωτό μέσο που φέρει όλο τον απαραίτητο ειδικό εξοπλισμό για την ανέλκυση και επισκευή του ενός υποβρυχίου καλωδίου. Αυτό το ειδικό σκάφος αναμένεται να φθάσει στην Αίγινα τις απογευματινές ώρες και θα τεθεί στη διάθεση του εξειδικευμένου προσωπικού της ΔΕΗ που έχει αναλάβει το έργο της ανέλκυσης του υποβρυχίου καλωδίου και της επισκευής της βλάβης.

Παρά την αναμενόμενη σταδιακή βελτίωση της διάρκειας ηλεκτροδότησης της Αίγινας, η ΔΕΗ απευθύνει έκκληση στους πελάτες της για την ελαχιστοποίηση της χρήσης ενεργοβόρων συσκευών (πχ κλιματιστικά) μέχρι την πλήρη αντιμετώπιση αυτής της έκτακτης ανάγκης.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, μετά την ολοκλήρωση των επισκευών στα υποβρύχια καλώδια και την πλήρη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην Αίγινα, η ΔΕΗ θα πραγματοποιήσει εμπεριστατωμένη έρευνα για την αναζήτηση των αιτίων που προκάλεσαν τις σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα απρόβλεπτες βλάβες στα δύο υποβρύχια καλώδια της ΔΕΗ. Επισημαίνεται ότι, μόλις πριν από λίγους μήνες η ΔΕΗ είχε πραγματοποιήσει εκτεταμένη συντήρηση και ανακαίνιση στα δύο από τα τρία υποβρύχια καλώδια που συνδέουν την Αίγινα με το Ηπειρωτικό Ηλεκτρικό Σύστημα
μέσω του Υποσταθμού των Μεθάνων.

Εξάλλου, η ΔΕΗ έχει ήδη ολοκληρώσει μελέτη και έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες για την εγκατάσταση ενός τέταρτου υποβρυχίου καλωδίου που θα
συνδέει την Αίγινα με το Ηλεκτρικό Σύστημα της χώρας, ενισχύοντας την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού του νησιού και εξασφαλίζοντας υπερεπάρκεια για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο.