Οριακή μείωση του κύκλου εργασιών παρουσίασε η εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων Αutohellas Ηertz το πρώτο εξάμηνο του 2010. Η κρίση στην οικονομία και στον τουρισμό καθήλωσε τις πωλήσεις στα 77,3 εκατ. ευρώ, από 79,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2009 (-2,8%).