Για άμεση παρουσίαση του επιχειρησιακού σχεδίου εξυγίανσης του ΟΑΕΕ δεσμεύτηκε ο νέος διοικητής του οργανισμού Γεράσιμος Βουδούρης, που θα στοχεύει στην εξισορρόπηση των οικονομικών του και τη διοικητική αναδιοργάνωση.

Στο μήνυμά του προς τους ασφαλισμένους και υπαλλήλους του Οργανισμού, ο Γ.Βουδούρης ανέφερε ότι αναλαμβάνει με αίσθημα ευθύνης τη διοίκηση του ΟΑΕΕ «σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για την πατρίδα και τον Οργανισμό».

Το επιχειρησιακό σχέδιο θα στοχεύει στην οικονομική εξυγίανση (αύξηση των εσόδων, έλεγχος του κόστους, απόλυτος έλεγχος των δαπανών, κυρίως του κλάδου υγείας), τη διοικητική αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμός, με την ανάπτυξη των υποδομών της σύγχρονης τεχνολογίας και την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Επιπλέον, θα εξεταστεί πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η ακίνητη περιουσία του Οργανισμού, μαζί και με κτηριακή συγχώνευση υπηρεσιών.

«Για την επιτυχία του προγράμματος μας είναι απαραίτητη η συνεργασία με τους εργαζόμενους, οι οποίοι αποτελούν το ζωντανό κομμάτι του Οργανισμού, που θα κληθεί να δώσει τη μάχη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, η συναίνεση των ασφαλισμένων και η αρωγή και στήριξη της πολιτείας» προσθέτει στο μήνυμά του ο νέος διοικητής του Οργανισμού.