Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε σήμερα το υπουργείο Οικονομίας το νομοσχέδιο για τη χορήγηση ενισχύσεων σε ιδιωτικές επενδύσεις σχεδιασμού άνω των 200.000 ευρώ, διαδικασία που θα λήξει στις 23 Αυγούστου.

Ολόκληρο το σχέδιο νόμου

Το νομοσχέδιο στοχεύει, όπως αναφέρει το υπουργείο, στην προώθηση ενός νέου επιχειρηματικού προτύπου που θα βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα, την ποιότητα, την εξωστρέφεια, την καινοτομία, την παραγωγική αναδιάρθρωση, την πράσινη επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για την προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης στη χώρα.

Η σημαντικότερη τομή ως προς τις μορφές ενίσχυσης που προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος αφορά στο φορολογικό κίνητρο, όπου τροποποιείται τόσο ο τρόπος ενίσχυσης όσο και η επιλεξιμότητα των σχεδίων, που μπορούν να υπαχθούν στο καθεστώς αυτό.

Οι προτάσεις υποβάλλονται όλη τη διάρκεια του έτους και δυνατότητα υποβολής προτάσεων θα έχουν όλοι σχεδόν οι κλάδοι, καθώς και εκείνοι που υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα –με την εξαίρεση κλάδων με δραστηριότητες που απαγορεύονται από την κοινοτική νομοθεσία, και άλλοι που αφορούν στην παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών.

Η διαδικασία προσκλήσεων θα διενεργείται δύο φορές ετησίως, εντός δύο εξαμηνιαίων περιόδων με τις αιτήσεις υπαγωγής να υποβάλλονται τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο κάθε χρόνο.

Η καταβολή των ενισχύσεων γίνεται σε τέσσερις φάσεις ώστε να παρακολουθείται η λειτουργία της ενισχυόμενης επιχείρησης ακόμη και μετά την ολοκλήρωση. Για όλα τα επενδυτικά σχέδια τηρούνται τα όρια του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2007-2013 αλλά ταυτόχρονα ενισχύεται και η περιφερειακή σύγκλιση, ανάλογα με το κατά κεφαλή ΑΕΠ κάθε νομού.

Εκτός από τη δημιουργία του μητρώου αξιολογητών, ο νόμος προβλέπει διαδικασίες ελέγχου και ενέργειες για την προαγωγή της διαφάνειας. Συστήνεται Σώμα Εσωτερικών Ελεγκτών και Συμβούλιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Εφαρμογής του Νόμου, ενώ τα επενδυτικά σχέδια θα αναρτώνται στο διαδίκτυο και θα παρακολουθούνται.

Το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό του επενδυτικού σχεδίου αυξήθηκε στα 200.000 ευρώ, ενώ, όπως σημειώνει το υπουργείο, χαμηλότερες επενδύσεις μπορούν να καλυφθούν από άλλα αναπτυξιακά εργαλεία.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του ΥΠΟΙΑΝ και όπως ανακοίνωσε πρόσφατα η υπουργός Οικονομίας Λούκα Κατσέλη, η ετήσια εκταμίευση για το 2011 προβλέπεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 1,3-1,7 δισ. ευρώ, για το 2012 στο ποσό των 1,5-2 δισ. ευρώ και για το 2013 στο ποσό των 1,5-2 δισ. ευρώ. Συνολικά για την περίοδο 2011-2013 προβλέπεται εκταμίευση 4,3 – 5,7 δισ. ευρώ.