Επί τάπητος τίθενται τα επικουρικά ασφαλιστικά ταμεία αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης προκειμένου να «ακτινογραφηθε ί» η οικονομική τους κατάσταση και να «διαγνωστεί» η μελλοντική δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Η κυβέρνηση προχωρεί στη διενέργεια αναλογιστικών μελετών που θα ολοκληρωθούν την άνοιξη του 2011, ενώ ξεκαθαρίζει ότι «σταδιακά από το 2015 και εντεύθεν» θα περικοπούν τα υψηλά ποσοστά των επικουρικών συντάξεων στα «προβληματικά Ταμεία».

Μετά την ολοκλήρωση των αναλογιστικών μελετών στα επικουρικά ταμεία και πιθανότατα εντός του 2012 θα σχεδιαστούν οι αλλαγές που είναι απαραίτητες στις παροχές των Ταμείων έτσι ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη χορήγηση των συντάξεων, βασιζόμενες σε ίδιες οικονομικές δυνάμεις, δηλαδή χωρίς την επιχορήγηση του κρατικού προϋπολογισμού.

Ιδιαίτερο πρόβλημα φαίνεται να αντιμετωπίζουν τα επικουρικά ταμεία των τραπεζών, τα οποία ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου η κυβέρνηση δεν πρόκειται να «αγγίξει», εκτός και αν υπάρξει σχετική συμφωνία με την ΟΤΟΕ.