Καταγραφή των χώρων θεάματος της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας