Για να μπορέσουμε να αντιγράψουμε τον εγκέφαλο θα πρέπει πρώτα να τον καταλάβουμε