Στον εγκέφαλο αυτό που μετράει δεν είναι το μέγεθος αλλά η δομή του