Μείωση του τιμολογίου ρεύματος ως και 20% προβλέπει για διάφορες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με τη θέσπιση του λεγόμενου Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) και προθεσμία για να γίνουν οι σχετικές αιτήσεις ως το τέλος του χρόνου.

Η ένταξη στο πρόγραμμα θα γίνεται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, για ένα ημερολογιακό έτος, και απευθύνεται σε άτομα με εισόδημα κάτω του αφορολόγητου ορίου, μακροχρόνια άνεργους, γονείς με τρία παιδιά και άτομα με αναπηρία.

Προϋπόθεση για την ένταξη στο ΚΟΤ αποτελούν α) κατανάλωση κάτω από 1.000

kWh ανά τετράμηνο (το μέρος της κατανάλωσης που ωφελείται από την έκπτωση είναι από 0 ως 800) και β) κατανάλωση για πρώτη κατοικία. Η ένταξη στο πρόγραμμα ανανεώνεται αυτόματα για το επόμενο έτος, εκτός αν παύσουν να ισχύουν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, απευθείας ή μέσω των προμηθευτών στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ στο χρονικό διάστημα από 01.10.2010 ως 15.12.2010. Εν τω μεταξύ, χθες σε συνάντηση που είχαν οι υπουργοί Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κυρία Τίνα Μπιρμπίλη και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κυρία Αννα Διαμαντοπούλου συζητήθηκε το σχέδιο για την εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για σημαντικό αριθμό σχολείων στη χώρα.

Ιδιαίτερα τονίστηκε η ανάγκη αφενός να υποστηριχθούν δράσεις για την αναβάθμιση της εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολικά κτίρια, αφετέρου να εφαρμοστούν πιλοτικά προγράμματα παραγωγής ενέργειας με τη χρήση- κυρίως- φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η κατασκευή βιοκλιματικών σχολείων σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο ενός πρότυπου προγράμματος. Εμφαση δόθηκε στο θέμα της σχολικής στέγης στην Αθήνα, ως κεντρικό στοιχείο των αναπλάσεων που θα γίνουν στην πόλη και ειδικά στις υποβαθμισμένες περιοχές του κέντρου, για την αναζωογόνηση της γειτονιάς. Θα γίνει λεπτομερής καταγραφή 100 χώρων. Για 20 θα κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες απεμπλοκής τους.