Αγορά:

Παλαιάς κοπής (Βικτωρίας,Εδουάρδου,Γεωργίου) 206,17 €,

Παλαιάς κοπής (Ελισάβετ 1973 και προγενέστερα) 206,17 ,

Νέας κοπής (Ελισάβετ 1974 και μεταγενέστερα) 206,17 €,

Πώληση:

Ελισάβετ νέας κοπής 249,03