Η κρίση «γεννά» και ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις, επισημαίνει ο κ. Π. Παπάζογλου, ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Εrnst & Υoung Ελλάδος, ο οποίος αναφέρει επίσης τις εμπειρίες που απέκτησε από τη θητεία του στα Βαλκάνια αλλά και τους νέους στόχους που έχει θέσει για την εταιρεία του.

– Πώς θεωρείτε ότι η κρίση θα συνεχίσει να επηρεάζει τις ελληνικές εταιρείες;

«Αναμφίβολα η κρίση έχει αλλάξει τα δεδομένα στο επιχειρηματικό τοπίο της Ελλάδας. Καμία ελληνική εταιρεία, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται, δεν έχει το περιθώριο να πιστέψει ότι τα πράγματα θα επιστρέψουν σύντομα στους κανονικούς τους ρυθμούς. Είμαι όμως πεπεισμένος ότι υπάρχουν ευκαιρίες μέσα στην κρίση, εφόσον βέβαια οι εταιρείες ανταποκριθούν καίρια, υλοποιώντας προσεκτικά σχεδιασμένα πλάνα δράσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις ελληνικές επιχειρήσεις να οχυρωθούν προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις άμεσες συνέπειες, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να προετοιμαστούν και να θέσουν τις βάσεις για το μέλλον. Μιλώντας για το μέλλον, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η περίοδος που θα ακολουθήσει μετά την κρίση θα διαμορφώσει ένα τελείως διαφορετικό τοπίο για την ελληνική επιχειρηματικότητα, αναδεικνύοντας τον προγραμματισμό, την ευελιξία αλλά και τη στρατηγική ανάπτυξη σε καίριους παράγοντες βιωσιμότητας και επιτυχίας».

– Τι εμπειρίες αποκομίσατε από τη μακρόχρονη θητεία σας στις βαλκανικές χώρες; «Οι αγορές των βαλκανικών χωρών παρουσιάζουν σημαντικές προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Η ανάπτυξη των οικονομιών της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στηρίχτηκε σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια στις άμεσες ξένες επενδύσεις. Παρά τα διαφορετικά ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των οικονομιών αυτών, και οι δύο αυτές χώρες αντιμετωπίζουν σήμερα προκλήσεις αντίστοιχες με εκείνες της ελληνικής οικονομίας, με αυξανόμενη ανεργία, αυξανόμενο δημόσιο χρέος και μειούμενες επενδύσεις. Ωστόσο οι προκλήσεις αυτές σε συνδυασμό με την αναμενόμενη αυξητική ροή κοινοτικών κονδυλίων δημιουργούν στις ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες ήδη δραστηριοποιούνται στις χώρες αυτές, ή που σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στο άμεσο μέλλον, εξαιρετικές ευκαιρίες για επωφελείς επενδύσεις με μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα αποδοτικότητας».

– Τι στόχους έχετε ως νέος διευθύνων σύμβουλος της Εrnst & Υoung Ελλάδος;

«Η Εrnst & Υoung έχει μακρόχρονη παρουσία στην Ελλάδα, στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα και δημοσιεύοντας απόψεις και αναλύσεις που πιστεύουμε ότι αποτελούν σημείο αναφοράς για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Στόχος μας σήμερα είναι να αναπτύξουμε περαιτέρω το πελατολόγιό μας και να συνεχίσουμε να στηρίζουμε ενεργά την ιδιωτική επιχειρηματικότητα με την εμπειρία, τη γνώση μας και τη συνέπεια στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, ώστε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και στο άκρως ανταγωνιστικό και ευμετάβλητο σύγχρονο περιβάλλον. Παράλληλα σε μια εποχή όπου συντελούνται σημαντικές θεσμικές αλλαγές, η Εrnst & Υoung είναι έτοιμη και διαθέτει τη διεθνή τεχνογνωσία για να υποστηρίξει τη λειτουργία του δημοσίου τομέα».