Με αύξηση τζίρου 11,4% και πτώση καθαρών κερδών κατά 55,2% έκλεισε το πρώτο εξάμηνο για τον φαρμακευτικό όμιλο Αlapis. Η αύξηση του τζίρουανήλθε σε 422,7 εκατ. ευρώαποδίδεται από τη διοίκηση κατά κύριο λόγο στο λανσάρισμα νέων φαρμάκων, ενώ η πτώση των καθαρών κερδών- περιορίστηκαν στα 25,1 εκατ. ευρώ – οφείλεται στις αυξημένες αποσβέσεις και στην πρόβλεψη ύψους 10,8 εκατ. ευρώ που αφορά την έκτακτη φορολογική εισφορά.