Κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση και οι υπόλοιπες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, με απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που αφορούν περίπου 21 εκατομμύρια δικαιώματα πολιτών και περιλαμβάνουν το υπόλοιπο 58% της χώρας.

Οι διαδικασίες θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο και περιλαμβάνουν την κτηματογράφηση περίπου 118 εκατομμυρίων στρεμμάτων, κυρίως σε μικρές πόλεις και οικισμούς, ορεινές και δασικές εκτάσεις.

Η απόφαση αυτή έχει ως στόχο να βελτιώσει τους όρους υλοποίησης του έργου της ολοκλήρωσης του Εθνικού Κτηματολογίου, εστιάζοντας στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του συνόλου των διαθέσιμων συναφών πληροφοριών από όλο το εύρος της Δημόσιας Διοίκησης, στον καλύτερο σχεδιασμό και χρονοπρογραμματισμό της ολοκλήρωσής του, καθώς επίσης και στην οικονομικότερη διαχείρισή του. Η ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου θα καλύψει την ανάγκη της χώρας για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, πλήρως αυτοματοποιημένου και με αποδεικτικό χαρακτήρα συστήματος οργάνωσης και κατοχύρωσης της ακίνητης ιδιοκτησίας των πολιτών.

Παράλληλα αποκαλύπτεται και καταγράφεται συστηματικά η δημόσια περιουσία και ενισχύεται η οικονομική ανάπτυξη και οι επενδύσεις.