Στην κατασκευή και στη δημιουργία σύγχρονων υποδομών εξοικονόμησης ενέργειας σε χώρες του εξωτερικού έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) σε συνεργασία με το υπουργείο των Εξωτερικών. Κάποια από αυτά είναι ηλιακοί θερμοσυσσωρευτές σε σχολεία της Σερβίας, τεχνολογίες ηλιακής ψύξης στη Γεωπονική Σχολή της Αγκυρας και ηλιακοί συλλέκτες σε κλινική του Ερυθρού Σταυρού στην Αρμενία. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν στελέχη του ΚΑΠΕ, πολλές χώρες ζητούν τα φώτα της Ελλάδας στο ζήτημα των ΑΠΕ. Ολα αυτά επιβεβαιώνουν τις μεγάλες δυνατότητες της χώρας μας στην τεχνογνωσία αλλά και στην τεχνολογία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και στους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας, δηλαδή στην ανεκμετάλλευτη ακόμη πράσινη οικονομία.

Αξίζει να σημειωθεί, βέβαια, ότι η χώρα μας έχει αποτελέσει έναν leader στην παγκόσμια αγορά του ηλιακού θερμοσίφωνα και διαθέτει επαρκώς καταρτισμένο προσωπικό για την ανάπτυξη της εν λόγω αγοράς. Ούτως ή άλλως, παρ΄ όλη τη ραθυμία με την οποία αντιμετώπισαν διαχρονικά σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις την πράσινη ενέργεια, η Ελλάδα διαθέτει την ευρωπαϊκή πρωτιά με το πρώτο υβριδικό πάρκο της Κύθνου το 1983, καθώς και μία από τις καλύτερες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα στην τεχνογνωσία των ηλιακών θερμικών συστημάτων.

Το ΚΑΠΕ και η Ηellenic Αid του ΥΠΕΞ εκτέλεσαν ένα πρόγραμμα ανάπτυξης και εφαρμογής ηλιακής ενέργειας τόσο στην Κλινική Απεξάρτησης του Κρατικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας όσο και στο Νοσοκομείο Αποκατάστασης του Ερυθρού Σταυρού Αρμενίας, εγκαθιστώντας 140 τετραγωνικά μέτρα ηλιακών συλλεκτών στο καθένα. Ο εξοπλισμός, δηλαδή τα ηλιακά συστήματα, καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό των αναγκών χρήσης ζεστού νερού, αλλά και θέρμανσης των δύο υγειονομικών μονάδων.

Στόχος του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη μιας νέας αγοράς θερμικών ηλιακών συστημάτων και η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα των ΑΠΕ και στην Εξοικονόμηση Ενέργειας, η προώθηση της χρήσης τους στα δημόσια κτίρια, η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, η προστασία του περιβάλλοντος, η τόνωση της οικονομίας και η ανάπτυξη επιστημονικής, τεχνολογικής και επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας.

Παραλλήλως εκπονήθηκε και επιχειρησιακό σχέδιο για τις δυνατότητες της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων της Αρμενίας και της Ελλάδας στο πεδίο των ΑΠΕ και ειδικότερα στα θερμικά ηλιακά συστήματα. Το εν λόγω πρόγραμμα είχε διάρκεια δύο ετών και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2008. Το συνολικό του κόστος ανήλθε στα 360.000 ευρώ.

Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού στην Αρμενία. Δεξιά, εγκατάσταση Ζεστού Νερού Χρήσης στον ίδιο χώρο

Σ ε εξέλιξη βρίσκεται ένα ακόμη έργο που αφορά την ανάπτυξη συστήματος ηλιακής ψύξης στο Γεωπονικό Τμήμα του Πανεπιστημίου της Αγκυρας. Η εν λόγω τεχνολογία χρησιμοποιεί τη θερμότητα του ήλιου για την παραγωγή ψύξης. Το αντικείμενο του έργου αφορά την πιλοτική εγκατάσταση τεχνολογιών ηλιακής ψύξης 35 ΚW μέσα από την εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών συνολικού εμβαδού 160 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και την εξοικονόμηση ενέργειας του κτιριακού κελύφους της σχολής. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σχέδιο επέμβασης για τη θερμομόνωση και την αποτελεσματική εξωτερική σκίαση, που θα ρίξει τη θερμοκρασία του κτιρίου.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιστημονικής, τεχνολογικής και επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στον τομέα των ΑΠΕ και ξεκίνησε το 2007. Πλέον έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, καθώς έχει υλοποιηθεί το σκέλος των επεμβάσεων στο κέλυφος και έχει γίνει η αγορά του κύριου και βασικού εξοπλισμού της ηλιακής ψύξης που πρόκειται να εγκατασταθεί. Στην εν λόγω τεχνολογία, αν και η χώρα μας διαθέτει επαρκώς την τεχνογνωσία, δεν έχει ακόμη παραγωγικές μονάδες· και αυτό διότι η ηλιακή ψύξη δεν είναι αποτελεσματική παρά σε μεγάλες επιφάνειες και για την απόσβεσή της απαιτούνται μεγάλοι καταναλωτές ενέργειας.

Α λλο πρόγραμμα του ΚΑΠΕ και της Ηellenic Αid υλοποιήθηκε στην Κεντρική Σερβία και αφορούσε την εγκατάσταση ηλιακών θερμοσυσσωρευτών στην πόλη Τσάτσακ και σε σχολικές μονάδες. Στο πλαίσιο του έργου εγκαταστάθηκαν 40 τετραγωνικά μέτρα ηλιακών συλλεκτών σε σχολείο της περιοχής και άλλα τόσα σε νηπιαγωγείο του δήμου. Η εγκατάσταση διασφαλίζει ότι οι ανάγκες σε ζεστό νερό χρήσης θα καλύπτονται πλήρως. Επίσης έγινε μεταφορά τεχνογνωσίας σε σέρβους ειδικούς και εκπονήθηκαν μελέτες που αφορούν τη χρήση ηλιακής ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια της Τσάτσακ. Το πρόγραμμα είχε διετή διάρκεια και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2008.

Ζητάνε τα φώτα μας!
Ακούγεται απίστευτο, όμως παρά το «δύσβατο» πλαίσιο εκτέλεσης των σχετικών προγραμμάτων στελέχη του ΚΑΠΕ ομολογούν ότι υπάρχουν προτάσεις και ζήτηση από τρίτες χώρες για μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε θέματα ΑΠΕ, αλλά και εξοικονόμησης ενέργειας. «Εάν το οικονομοτεχνικό υπόβαθρο της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων αλλάξει και καταστεί πιο ευέλικτο, η χώρα μας θα μπορέσει να κάνει ακόμη πιο σημαντική δουλειά. Επίσης, εάν οι ελληνικές επιχειρήσεις δουν τις εν λόγω δράσεις ως ευκαιρίες, θα μπορέσουν να πατήσουν σε νέες αγορές» επισημαίνουν πηγές του οργανισμού.