Αριθμό-ρεκόρ 8.260 θέσεων θα προσφέρει το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. Από αυτές τις θέσεις, οι 7.700 αφορούν συνολικά 32 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα και προσφέρονται στο σύνολο των υποψηφίων, οι 210 αφορούν προπτυχιακές σπουδές αποκλειστικά για ΑμεΑ και οι 350 μεταπτυχιακές σπουδές αποκλειστικά για μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ.

Σύμφωνα με «Τα Νέα» οι θέσεις αυτές θα οριστικοποιηθούν με απόφαση του υπουργείου Παιδείας εντός του Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, προσφέρονται 4.200 θέσεις φοιτητών για 26 προπτυχιακά προγράμματα και 3.500 για έξι μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Τις θέσεις αυτές αναμένεται να διεκδικήσουν περίπου 80.000 υποψήφιοι. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι σε ένα πρόγραμμα, ο αριθμός των θέσεων που αναλογεί στο πρόγραμμα αυτό κατανέμεται ανάλογα σε άλλα προγράμματα με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, η οποία λαμβάνει υπόψη, κατά το δυνατόν, τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, ενώ η έναρξη των σπουδών για τα προαναφερόμενα προγράμματα θα γίνει το φθινόπωρο του 2011.

Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με δημόσια και ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία (κλήρωση). Κάθε υπό ψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής (πέρσι υποβλήθηκαν από 1/11 έως 10/12) μόνο για ένα πρόγραμμα.

Αν κάποιος υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις, στον έλεγχο που θα γίνει θα απορριφθεί, ακόμα και αν μετά την ηλεκτρονική κατάταξη βρίσκεται μεταξύ των προσωρινώς επιλεγέντων. Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με δημόσια και ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία (κλήρωση), η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2010 στα γραφεία του ΕΑΠ στην Πάτρα.

Το ΕΑΠ παρέχει πτυχία, μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης (masters), διδακτορικά διπλώματα, πιστοποιητικά προπτυχιακής επιμόρφωσης, πιστοποιητικά μεταπτυχιακής επιμόρφωσης, πιστοποιητικά παρακολούθησης θεματικών ενοτήτων.

Φέτος, μάλιστα, το ΕΑΠ δίνει τη δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να καταβάλουν την οικονομική συμμετοχή για τη δήλωση Θ.Ε. ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 σε δύο δόσεις.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλους τους αποφοίτους των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου δίνεται το δικαίωμα να διεκδικούν θέσεις στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού ή Οικονομικού σε φορείς του δημόσιου τομέα (ΦΕΚ 315 Α/31-12-2003).

Επιπροσθέτως οι απόφοιτοι του προγράμματος σπουδών «Πληροφορική» μπορούν να διοριστούν στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής και οι απόφοιτοι του προγράμματος σπουδών «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες» στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος. Ακόμη, οι απόφοιτοι αυτών των δύο προγραμμάτων σπουδών καθώς και οι απόφοιτοι του προγράμματος σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» μπορούν να διοριστούν στην εκπαίδευση ως καθηγητές.

Με το Προεδρικό Διάταγμα 66/2009 (ΦΕΚ Α Αρ. 89/11-6-2009) κατοχυρώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα του προγράμματος σπουδών «Σπουδές στον ελληνικό πολιτισμό», «Σπουδές στον ευρωπαϊκό πολιτισμό» και «Ισπανική γλώσσα και πολιτισμός» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).