Πρόστιμα συνολικού ύψους 94.000 ευρώ επέβαλε το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις εταιρείες ΑΕΓΕΚ, Βetanet και Αspis ΑΕΔΑΚ.