Η άνοδος του Γενικού Δείκτη τον Ιούλιο κατά 17,2% και των συναλλαγών κατά 3% που διαμορφώθηκαν στα 2,3 δισ. ευρώ είχε ελληνικό άρωμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου, οι έλληνες επενδυτές ήταν αγοραστές με καθαρές εισροές 88 εκατ. ευρώ, ενώ οι ξένοι ήταν πωλητές με καθαρές εκροές 86,1 εκατ. ευρώ. Αποτέλεσμα ήταν η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς να περιοριστεί στο 48,5% σε σχέση με 49,4% τον Ιούνιο.

Αναλυτικά, στο κομμάτι των ξένων, οι εκροές προέρχονται από θεσμικούς επενδυτές (77,94 εκατ. ευρώ), τα ξένα φυσικά πρόσωπα (14,19 εκατ. ευρώ) και τις υπεράκτιες εταιρείες (6,39 εκατ. ευρώ), ενώ εισροές εμφάνισαν τα ξένα νομικά πρόσωπα (12,42 εκατ. ευρώ.). Στο κομμάτι των Ελλήνων οι εισροές προέρχονται από ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρείες, δηλαδή τους θεσμικούς επενδυτές (102,17 εκατ. ευρώ), από ιδιωτικές μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (2,67 εκατ. ευρώ) και από τον Δημόσιο Τομέα (0,72 εκατ. ευρώ) ενώ εκροές εμφάνισαν οι έλληνες ιδιώτες (17,56 εκατ. ευρώ). Τα υπόλοιπα 1,9 εκατ. ευρώ που εμφανίζονται ως εκροές από λοιπούς επενδυτές αφορούν μερίδες στις οποίες δεν έχει καταχωρηθεί από τους αρμόδιους Χειριστές ΣΑΤ συγκεκριμένη χώρα φορολογικής κατοικίας.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση του ΧΑ έκλεισε στα 65,2 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 15,4% από τον Ιούνιο του 2010 και μειωμένη κατά 26,8% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2009. Οι ξένοι επενδυτές τον Ιούλιο 2010 πραγματοποίησαν το 44,3% της συνολικής αξίας συναλλαγών. Οι έλληνες ιδιώτες επενδυτές πραγματοποίησαν το 32,8% των συναλλαγών και οι έλληνες θεσμικοί επενδυτές το 21,3% των συναλλαγών.