Η μείωση της καταναλωτικής δαπάνης, η έκτακτη εισφορά και η συνεχιζόμενη εκροή πελατών προς άλλους παρόχους υποχρέωσαν τον ΟΤΕ στην καταγραφή ζημιών το β΄ τρίμηνο του 2010 και στη μείωση κερδών κατά 98,2% σε επίπεδο εξαμήνου. Η διοίκηση είχε προϊδεάσει για την εξέλιξη αυτή από το α΄ τρίμηνο, και μάλιστα με χθεσινή ανακοίνωσή της αναφέρει ότι οι αρνητικές συνθήκες στον κλάδο θα διατηρηθούν και κατά το β΄ εξάμηνο του 2010.

Ο κύκλος εργασιών του ΟΤΕ υποχώρησε το β΄ τρίμηνο κατά 8,3% και σε επίπεδο εξαμήνου κατά 5,8%, καθώς διαμορφώθηκε σε 2,75 δισ. ευρώ από 2,93 δισ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2009. Τα λειτουργικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 98% το β΄ τρίμηνο αλλά μειώθηκαν κατά 30% το εξάμηνο (380,2 εκατ. ευρώ). Ο όμιλος κατέγραψε ζημιές 60,8 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο και καθαρά κέρδη 5 εκατ. ευρώ το εξάμηνο (-98,2%).

Οπως αναφέρουν από τον Οργανισμό, εξαιρουμένων της έκτακτης εισφοράς και του φόρου μερισμάτων από τις θυγατρικές στην Ελλάδα, τα καθαρά κέρδη του β΄ τριμήνου θα είχαν ανέλθει σε 55 εκατ. ευρώ. Το β΄ τρίμηνο του 2010 οι δραστηριότητες του ΟΤΕ στη σταθερή τηλεφωνία κατέγραψαν απώλεια περισσότερων από 134.000 ΡSΤΝ και ΙSDΝ γραμμών.

Οπως αναφέρουν από τον ΟΤΕ, το μπλοκάρισμα αρκετών πακέτων από τη ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών εμποδίζει τον Οργανισμό να διαθέσει εναλλακτικές ανταγωνιστικές προτάσεις σε απάντηση των οικονομικών υπηρεσιών που προσφέρουν οι άλλοι πάροχοι.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του β΄ τριμήνου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΟΤΕ κ. Π. Βουρλούμης σημείωσε τα εξής: «Οπως είχαμε προβλέψει, τα έσοδά μας αυτό το τρίμηνο επηρεάστηκαν σημαντικά από τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και τον ανταγωνισμό σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε, ενώ οι φόροι μηδένισαν το σύνολο των κερδών της περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό, η επίδειξη αντοχής στο περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα των προηγούμενων ενεργειών μας για συγκράτηση του κόστους. Θα ενισχύσουμε τις προσπάθειες μείωσης του κόστους και έχουμε ήδη ξεκινήσει έναν εποικοδομητικό διάλογο με τους εκπροσώπους των εργαζομένων σχετικά με την απαραίτητη αναμόρφωση του τρόπου λειτουργίας μας».

Στο κομμάτι της κινητής τηλεφωνίας (Cosmote) η πτώση του τζίρου το εξάμηνο κατά 5% και των ΕΒΙΤDΑ κατά 7,5%, σε 473 εκατ. ευρώ, είναι σημαντικά καλύτερη από τον μέσο όρο της αγοράς. Η πελατειακή βάση της Cosmote σε Ελλάδα και εξωτερικό διαμορφώθηκε σε 21,6 εκατομμύρια.