Τέσσερις νέες εντάξεις πράξεων, συνολικού προϋπολογισμού 12,21 εκατ. ευρώ, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση ανακοινώνει η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για δράσεις του υπουργείου Οικονομικών, καθώς και την έκδοση της πρόσκλησης προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία δημόσιων κέντρων δεδομένων. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «είκοσι μόλις ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων στην Πρόσκληση 12 του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, ολοκληρώθηκε η ένταξη τεσσάρων σημαντικών πράξεων για την υλοποίηση παρεμβάσεων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων με την αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Οι εν λόγω παρεμβάσεις αποσκοπούν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το υπουργείο Οικονομικών προς το σύνολο των πολιτών». Συγκεκριμένα, τα τέσσερα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 12,21 εκατ. ευρώ, που εντάχθηκαν ήδη και πρόκειται να προκηρυχθούν εντός του προσεχούς τριμήνου, αφορούν: α. την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών για την ενιαία μισθοδοσία (ενιαία αρχή πληρωμής), έργο ιδιαίτερης βαρύτητας μετά και την ολοκλήρωση της απογραφής των δημοσίων υπαλλήλων, β. πολυκαναλικές υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με στόχο την επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής με το υπουργείο Οικονομικών, γ. ψηφιακές υπηρεσίες δημόσιας περιουσίας και εθνικών κληροδοτημάτων και δ. τη δημιουργία περιβάλλοντος διαλειτουργικότητας στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για την υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών προς το Δημόσιο και τις επιχειρήσεις.