Ένα νέο φιλόδοξο πρόγραμμα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, που στοχεύει στη μείωση του αριθμού των θανάτων από τροχαία κατά 50% στο διάστημα 2011-2020 παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το πρόγραμμα, όπως δημοσιοποιείται από την ΕΛΠΑ, περιλαμβάνει σειρά πρωτοβουλιών σε επίπεδο ΕΕ, με επίκεντρο την ασφάλεια των οχημάτων, την ασφάλεια των οδικών υποδομών και τη συμπεριφορά των χρηστών. Η ΕΕ έθεσε επτά στρατηγικούς στόχους για την επόμενη δεκαετία. Αυτές αφορούν:

-Στη βελτίωση των μέτρων ασφαλείας για τα φορτηγά και τα αυτοκίνητα,
-Στην κατασκευή ασφαλέστερων δρόμων,
-Στην προώθηση των «έξυπνων» οχημάτων,
-Στον έλεγχο αδειοδότησης οχημάτων και στη βελτίωση της κατάρτισης των οδηγών,
-Στην ενίσχυση της αστυνόμευσης,
-Στο πρόγραμμα καλύτερης διαχείρισης των ατυχημάτων με τραυματισμούς,
-Στη νέα προσέγγιση στους μοτοσικλετιστές.

Η ΕΕ είναι σύμφωνη στο θέμα βελτίωσης της ασφάλειας των οχημάτων, με βάση τις προτάσεις της εκστρατείας «eSafetyAware!». Οι δραστηριότητες της εκστρατείας για την ευαισθητοποίηση και την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, βοηθά σημαντικά στην αποτροπή συγκρούσεων. Το πρόγραμμα «eSafetyAware!» υποστηρίζεται από την ΕΕ και το Ίδρυμα της FIA – FIA Foundation.

Σύμφωνα με τα νέα σχέδια της ΕΕ, θα υπάρξει έμφαση στην «ενεργητική ασφάλεια» και ειδικότερα στα βοηθήματα τεχνολογιών eSafety.

Οι εφαρμογές eSafety περιλαμβάνουν και τα συστήματα προειδοποίησης απομάκρυνσης από τη λωρίδα κυκλοφορίας, υποχρεωτικά συστήματα αυτόματης πέδησης έκτακτης ανάγκης για τα φορτηγά και λεωφορεία και τα υποχρεωτικά συστήματα περιορισμού της ταχύτητας για τα εμπορικά οχήματα.

Η ΕΕ θα εξετάσει επίσης περαιτέρω μέτρα για τα επιβατικά οχήματα με την εφαρμογή τεχνολογιών eSafety, όπως π.χ η προειδοποίηση επερχόμενης σύγκρουσης. Σύμφωνα με τις αρχές που αναπτύχθηκαν από το Διεθνές Πρόγραμμα Οδικής Αξιολόγησης (IRAP), το οποίο υποστηρίζεται επίσης από το Ίδρυμα FIA, η ΕΕ θα εξετάσει τρόπους βελτίωσης του σχεδιασμού ασφάλειας των οδικών υποδομών.

Η ΕΕ θα εξετάσει επίσης την επέκταση της νομοθεσίας στη διαχείριση της ασφάλειας των υποδομών στις αγροτικές οδούς. Η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί τον εντοπισμό των «μελανών σημείων» και ελέγχους. Αναμένεται ότι η εφαρμογή των αρχών αυτών και στις αγροτικές οδούς, μπορεί να γίνει με βάση την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών από τα κράτη-μέλη.

Ο προηγούμενος στόχος της ΕΕ, για περιορισμό στο μισό του αριθμού των θανάτων έως το 2010 δεν έχει επιτευχθεί – καθώς το 2009 ο αριθμός θανάτων από οδικά ατυχήματα μειώθηκε κατά 36%. Κορυφαία κράτη-μέλη της ΕΕ όσο αφορά στην οδική ασφάλεια, είναι η Αγγλία με 38 θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού, η Σουηδία και η Ολλανδία με 39 θανάτους ανά εκατομμύριο.

Συνολικά, το μέσο επίπεδο των θανάτων σε τροχαία ανά ένα εκατομμύριο κατοίκους έχει μειωθεί από 113 το 2001 σε 69 το 2009 για όλα τα 27 κράτη- μέλη. Αυτό είναι κοντά στο επίπεδο των κρατών- μελών με τις καλύτερες επιδόσεις (Αγγλία, Ολλανδία, Σουηδία) που είχαν κατά το 2001.