Τις βασικές προβλέψεις της συμφωνίας με την εταιρία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας έδωσε στη δημοσιότητα η ΔΕΗ, ύστερα από σχετικές ανακοινώσεις του ομίλου Μυτιληναίου, στον οποίο ανήκει η επιχείρηση.

Το πλαίσιο συμφωνία στο οποίο κατέληξαν οι δύο πλευρές, βάσει του οποίου θα προχωρήσουν στην υπογραφή νέας σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, προβλέπει ότι μέχρι 31/12/2013 θα ισχύουν τα εξής :
1. Η ΔΕΗ θα προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια την «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» για τις ώρες που περιλαμβάνονται στη ζώνη ζήτησης ελαχίστου φορτίου, συμπεριλαμβανομένων των Σαββάτων, Κυριακών και αργιών, με χρέωση 40,70 Ευρώ/MWh, που αντιστοιχεί στην τιμή του τιμολογίου Α-150 (τιμολόγιο υψηλής τάσης, που ισχύει για τους μεγάλους καταναλωτές ρεύματος), όπως ισχύει σήμερα για τις ώρες ζήτησης ελαχίστου φορτίου.
2. Για τις υπόλοιπες ώρες η «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» θα καλύπτει τις ανάγκες της αυτοπρομηθευόμενη ηλεκτρική ενέργεια.
3. Επίσης στο ίδιο πλαίσιο συμφωνίας διευθετήθηκαν οι οικονομικές διαφορές που είχαν προκύψει κατά το πρόσφατο παρελθόν.