Σε συμφωνία κατέληξαν ο όμιλος Μυτιληναίου και η ΔΕΗ σχετικά με τις τιμές στις οποίες θα προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια η ΔΕΗ την Αλουμίνιον της Ελλάδος. Η νέα σύμβαση θα προβλέπει την προμήθεια της βιομηχανίας για 4.710 ώρες ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως με τιμολόγιο 40,7 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ τις υπόλοιπες ώρες η Αλουμίνιον θα καλύπτει τις ανάγκες της αυτοπρομηθευόμενη.