Αγορά:

Παλαιάς κοπής (Βικτωρίας,Εδουάρδου,Γεωργίου) 203,55 €,

Παλαιάς κοπής (Ελισάβετ 1973 και προγενέστερα) 203,55 ,

Νέας κοπής (Ελισάβετ 1974 και μεταγενέστερα) 203,55 €,

Πώληση:

Ελισάβετ νέας κοπής 246,19