Την πεποίθηση πως τα έσοδα από την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας θα ανατρέψουν την κακή εικόνα των δημοσίων εισπράξεων εκφράζουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, την ίδια στιγμή που η υστέρηση εσόδων από την αρχή του έτους ανέρχεται σε 1,44 δισ. ευρώ.

Όπως υπογραμμίζουν ανώτατα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών ήδη το μεγαλύτερο μέρος των 434.694 χρεωστικών εκκαθαριστικών του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ) 2009 έχει φθάσει στους παραλήπτες και από τις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται η πληρωμή τους.

Ο λογαριασμός του ΕΤΑΚ για το 2009 είναι φουσκωμένος για πολλούς φορολογούμενους, αφού ο υπολογισμός του φόρου γίνεται με διαφορετικά αφορολόγητα ποσά από αυτά που ίσχυαν το 2008. Το ΕΤΑΚ επιβάλλεται με συντελεστή 0,1% στην αξία των ακινήτων που υπερβαίνει τα αφορολόγητα όρια, ενώ η αξία των βοηθητικών χώρων (υπογείου, αποθήκης, θέσης στάθμευσης, κ.λπ.) της κατοικίας δεν συνυπολογίζεται στο αφορολόγητο όριο για τις κατοικίες.

Μαζί με το ΕΤΑΚ έρχεται και η έκτακτη εισφορά σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Έκτακτη εισφορά καλούνται να πληρώσουν όσοι διαθέτουν ατομική ακίνητη περιουσία, η αξία της οποίας υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται με συντελεστές που ξεκινούν από 0,1% και φθάνουν μέχρι 0,9% επί της αξίας των ακινήτων.

Μέχρι το τέλος του έτους οι μεγαλοϊδιοκτήτες ακινήτων θα επιβαρυνθούν και με τον νέο Φόρο Ακίνητης Περιουσίας, που προβλέπει ο τελευταίος φορολογικός νόμος. Ο φόρος θα επιβληθεί σε περισσότερους από 100.000 ιδιοκτήτες ακινήτων µε αξία ακίνητης περιουσίας πάνω από 400.000 ευρώ .

Ο νέος φόρος επιβάλλεται µε ατοµικό αφορολόγητο όριο 400.000 ευρώ και συντελεστές που κλιµακώνονται από 0,1% έως και 1% επί της αντικειµενικής αξίας ακίνητης περιουσίας στην οποία περιλαµβάνονται πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία ή οίκηση επί ακινήτων, το δικαίωµα της αποκλειστικής χρήσης θέσεων στάθµευσης, βοηθητικών χώρων και κολυµβητικών δεξαµενών. Ειδικά για την τριετία 2010-2012 θα ισχύσει συντελεστής 2% για το τµήµα της ακίνητης περιουσίας πάνω από 5 εκατ. ευρώ. Για την επιβολή του ΦΑΠ φυσικών προσώπων λαµβάνεται υπ’ όψιν το σύνολο της ακίνητης περιουσίας τους την 1η Ιανουαρίου 2010.

Συνολικά έως το τέλος του έτους το υπουργείο Οικονομικών αναμένει να εισπράξει πάνω από 1,3 δισ. ευρώ από τους ιδιοκτήτες ακινήτων.