Το υπουργείο Εργασίας έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τις ερμηνευτικές εγκυκλίους για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων του ΙΚΑ και των Ειδικών Ταμείων.

Το Βήμαonline δημοσιεύει τις εγκυκλίους καθώς και τις συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις και παραδείγματα σε ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου.

Ακολουθούν οιεγκύκλιοι:

Για το ΙΚΑ

Για τα Ειδικά Ταμεία

Ερωτήσεις-Απαντήσεις