Απαραίτητη χαρακτηρίζει τη συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής και των μεταρρυθμίσεων η Τράπεζα της Ελλάδος, ώστε να πειστούν οι αγορές ότι η Ελλάδα διαχειρίζεται αποτελεσματικά την κρίση σε έκθεσή της για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη.

Η διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας σε μακροπρόθεσμη βάση θα εξαρτηθεί πρωτίστως από παγίωση της εμπιστοσύνης των νοικοκυριών των επιχειρήσεων, των αγορών και της διεθνούς κοινότητας στις οικονομικές προοπτικές της χώρας, υποστηρίζει η έκθεση.

«Αυτό απαιτεί την εφαρμογή διατηρήσιμης, συνεχούς και πειστικής δημοσιονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικές αλλαγές που θα εξαλείψουν τα εμπόδια στην ανταγωνιστική και αποτελεσματική λειτουργία των αγορών προϊόντων και εργασίας, και θα θέσουν οριστικά τέλος στις στρεβλώσεις δεκαετιών» συμπληρώνει η ΤτΕ.

Στην έκθεση, η ΤτΕ επαναλαμβάνει την εκτίμησή της ότι οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να συνάψουν στρατηγικές συμμαχίες για να αντεπεξέλθουν στο οικονομικό περιβάλλον και να αποκτήσουν το «κρίσιμο μέγεθος που θα τους επέτρεπε να εκμεταλλευθούν οικονομίες κλίμακας και να ανακτήσουν ταχύτερα την πρόσβασή τους στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίων».

Η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει στην έκθεσή της ότι η δημοσιονομική κρίση είχε ως αποτέλεσμα την άσκηση ισχυρών πιέσεων στη ρευστότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, κρίνοντας πως η πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίων «κατέστη ουσιαστικά αδύνατη, ενώ παράλληλα μειώθηκε η καταθετική τους βάση».

Τη σοβαρότητα της κρίσης επέτειναν οι αρνητικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ του χρηματοπιστωτικού τομέα και της πραγματικής οικονομίας, επισημαίνει η ΤτΕ, αλλά «το ελληνικό τραπεζικό σύστημα επέδειξε αξιοσημείωτες αντοχές,χάρη στην ισχυρή κεφαλαιακή του βάση»

Για την περίοδο του 2009 και του πρώτου φετινού εξαμήνου όμως, η ΤτΕ υπογραμμίζει ως θετική εξέλιξη τη μείωση των πληρωμών για τοκοχρεολύσια και τη διευρυμένη μεσοσταθμική διάρκεια των υποχρεώσεων. Θετικό επίσης είναι ότι η μέση δανειακή επιβάρυνση των νοικοκυριών παραμένει χαμηλότερη από τον αντίστοιχο μέσο όρο της ΕΕ, σημειώνει η έκθεση.