Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του υπουργείου Οικονομίας ανακοίνωσε,σήμερα, Τρίτη, την έκδοση των προσκλήσεων 21.2, 22.1 και 22.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» για τους τομείς της Παιδείας και της Υγείας, συνολικού προϋπολογισμού 165 εκατ. ευρώ.

Η πρώτη πρόσκληση (Πρόσκληση 21.2), προϋπολογισμού 75 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην υλοποίηση ψηφιακών δράσεων στον τομέα της Παιδείας, βάσει της ενιαίας στρατηγικής για το «Ψηφιακό Σχολείο». Σκοπός είναι να εξασφαλιστεί μέσω της αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών η αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η ενίσχυση της κατάρτισης και η προώθηση της Δια Βίου Μάθησης.

Σημειώνεται ότι εξακολουθεί να υποδέχεται προτάσεις μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου και η Πρόσκληση 21.1 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» που αφορά σε πράξεις Ψηφιακών Υπηρεσιών των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.

Η δεύτερη και η τρίτη πρόσκληση αφορούν τον κλάδο της Υγείας.

Συγκεκριμένα, η Πρόσκληση 22.1, προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, απευθύνεται στη Γενική Γραμματεία του υπουργείου Υγείας και αποσκοπεί στην υλοποίηση ψηφιακών παρεμβάσεων για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας των Μονάδων Υγείας, την παρακολούθηση των προμηθειών των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας, τον αποτελεσματικό έλεγχο των δαπανών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Η Πρόσκληση 22.2, προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ, απευθύνεται στο υπουργείο Υγείας και τους εποπτευόμενους φορείς αυτού και στοχεύει στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη βελτίωση των υπηρεσιών Πρόνοιας – Ψυχικής Υγείας και Δημόσιας Υγείας προς τους πολίτες.

Ο Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού, Α.Μαρκόπουλος, δήλωσε σχετικά:

«Η υλοποίηση καινοτόμων παρεμβάσεων τόσο στον τομέα της Παιδείας όσο και της Υγείας είναι επιτακτική ανάγκη σήμερα περισσότερο παρά ποτέ. Η συνδρομή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και η αξιοποίηση του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» προς αυτήν την κατεύθυνση είναι απαραίτητη προκειμένου να αλλάξουμε τα δεδομένα. Να γυρίσουμε σελίδα, εξασφαλίζοντας καλύτερη εκπαίδευση, εξορθολογισμό δαπανών στον κλάδο της υγείας και ποιοτικότερες παροχές για το σύνολο των πολιτών.»