Στον βελτιωμένο Κώδικα Δεοντολογίας γίνεται μνεία και για τους κανόνες συμπεριφοράς που πρέπει να διέπουν τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά και τις… οικογένειές τους. Απαγορεύεται, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου11, στις/στους συζύγους και στα τέκνα των μελών της κυβέρνησης, καθώς και των λοιπών ασκούντων πολιτική εξουσία, «να εμπλέκονται σε καταστάσεις οι οποίες ενδέχεται να δημιουργήσουν στους πολίτες την εντύπωση ότι επωφελούνται προσωπικά, κατά τρόπο αθέμιτο, από τη σχέση τους με πρόσωπα τα οποία ασκούν πολιτική εξουσία».