Προ του ενδεχομένου πλήρους κατάρρευσης πολλών δήμων την περασμένη Παρασκευή ο υφυπουργός Εσωτερικών κ. Γ.Ντόλιος εξέδωσε απόφαση με την οποία καθορίζονται αυστηροί κανόνες για τους ΟΤΑ που θέλουν να προχωρήσουν σε δανεισμό. Επίσης το ΥΠΕΣ κατέθεσε τροπολογία στο νομοσχέδιο για τις δαπάνες των υποψηφίων και των συνδυασμών στην Αυτοδιοίκηση, με την οποία συγκροτείται ένας ιδιότυπος «μηχανισμός στήριξης» των χρεωμένων δήμων.

Το ΥΠΕΣ θεσπίζει ως ανώτατο όριο του συνολικού χρέους ενός δήμου που προβαίνει σε δανεισμό ποσοστό 60% των συνολικών του εσόδων.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών μιλώντας προς «Το Βήμα» διευκρινίζει την κατάσταση . «Υπάρχει μια φημολογία περί καταχρεωμένων δήμων, όμως η κατάσταση δεν είναι έτσι.Σε σύνολο 1.034 δήμων οι υποχρεώσεις ανέρχονται στα 1,7 δισ.ευρώ και επιβαρύνουν ελάχιστα το συνολικό δημόσιο χρέος » τονίζει.

«Είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κα νόνεςμέσα από τους οποίους θα δανείζονται οι δήμοι.Κανένας δήμος δεν θα δανείζεταιόταν το ετήσιο τοκοχρεολύσιο ξεπερνά το 20% των ετήσιων εσόδων του ή εάν το συνολικό χρέος υπερβαίνει το 60% των συνολικών εσόδων του» υπογραμμίζει ο κ. Ντόλιος. Ωστόσο, όπως σημειώνει, «μόνο για εφέτος οι δήμοι θα μπορούν να παίρνουν δάνεια υπό μία βασική προϋπόθεση, ότι δεν θα καλύψουν επενδυτικά σχέδιααλλά την αποπληρωμή τοκοχρεολυσίων και δόσεων».

Ακόμη με την τροπολογία το ΥΠΕΣ προχώρησε στη συγκρότηση ενός «μηχανισμού στήριξης» περιορισμένης διάρκειας για δήμους, μέσω ενός προγράμματος εξυγίανσης για όσους τίθενται εκτός των προϋποθέσεων δανειοδότησης. Το ΤΕΜΠΜΕ των δήμων θα προβλέπει την υποστήριξη των καταχρεωμένων ΟΤΑ με ένα μικρό κεφάλαιο από το ΥΠΕΣ και παράλληλο δανεισμό από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μέσω ειδικού προγράμματος, το οποίο θα παρακολουθεί το πρώτο τη τάξει υπουργείο της χώρας.