Τον πλήρη έλεγχο (100%) της ιδιοκτησίας και της διαχείρισης του εμπορικού κέντρου Μediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη απέκτησε η Lamda Development. Εναντι τιμήματος 38 εκατ. ευρώ εξαγόρασε ποσοστό 39,1% που κατείχαν στο εμπορικό κέντρο η πορτογαλική Sonae Sierra και η Αcropole Charagionis. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συναλλαγή αυτή υπόκειται στην πλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων και συγκεκριμένα στην έγκριση από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού. Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η κίνηση αυτή τοποθετείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Lamda Development για την περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης της στον κλάδο.

Με μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια 46.000 τ.μ. το Μediterranean Cosmos εγκαινιάστηκε το φθινόπωρο του 2007 και σύντομα κατέστη ένας από τους βασικότερους εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς της Θεσσαλονίκης.

Τα 38 εκατ. ευρώ του τιμήματος βασίστηκαν σε απόδοση (yield) 9,25%. Στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου η συμμετοχή της εταιρείας στο Μediterranean Cosmos αποτιμήθηκε με yield 9,25%.

Εσοδα από ενοίκια
Εν τω μεταξύ τα αυξημένα έσοδα από ενοίκια αντισταθμίζουν τη μειωμένη αγοραστική κίνηση στα εμπορικά κέντρα που διαχειρίζεται η Lamda Development (Τhe Μall, Golden Ηall στο Μαρούσι και Μediterranean Cosmos).

Σημειώνεται ότι τα ενοίκια αναπροσαρμόζονται βάσει του πληθωρισμού, ο οποίος, ως γνωστόν, τον Ιούνιο διαμορφώθηκε στο 5,2%.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Lamda Development κ. Οδ. Αθανασίου η εταιρεία στο σύνολο του έτους αναμένει τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων να κυμανθούν στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2009. Μάλιστα το ίδιο αναμένει και για τα κέρδη του πρώτου εξαμήνου του 2010.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2010 οι πωλήσεις στο Μall Αthens και στο Μediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη σημείωσαν πτώση της τάξης του 6%, η οποία «αντισταθμίστηκε από την ισχυρή απόδοση του Golden Ηall και την πληθωριστική άνοδο των ενοικίων».

Ο όμιλος σχεδιάζει επενδύσεις 70 εκατ. ευρώ σε νέα οικιστικά projects στη Σερβία και για την ανάπτυξη νέων εμπορικών κέντρων σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Τουρκία.

Σε ό,τι αφορά τη Sonae Sierra, μετά την πώληση του μεριδίου της στο Μediterranean, έχει παρουσία στην ελληνική αγορά με το εμπορικό κέντρο Ρantheon Ρlaza στη Λάρισα, ενώ τρία ακόμη έργα βρίσκονται στο στάδιο της αδειοδότησης: συγκεκριμένα το Star Dome (Αθήνα), το Ιoannina (Ιωάννινα) και το Αegean Ρark (Αθήνα).