Η αντιμετώπιση της μεγάλης «πληγής του Ασφαλιστικού» , της εισφοροδιαφυγής, τέθηκε ως πρώτος στόχος της νέας διοίκησης του ΙΚΑ κατά την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του νέου διοικητή κ. Ρ. Σπυρόπουλου .

Η εισφοροδιαφυγή φθάνει τα 9 δισ. ευρώ ετησίως και αντιπροσωπεύει το 30% των απασχολουμένων. Ο κ. Σπυρόπουλος επεσήμανε ότι αποτελεί το «κλειδί» για τη βελτίωση των οικονομικών των ασφαλιστικών ταμείων. «Επιδίωξή μας είναι το πρώτο έτος να μειώσουμε κατά 5% το πρόβλημα και να συνεχίσουμε με ανάλογους ρυθμούς τα επόμενα έτη» σημείωσε ο κ. Σπυρόπουλος, ενώ καθόρισε ως αποφασιστικής σημασίας έργο για τον εκσυγχρονισμό του ΙΚΑ και την αντιμετώπιση των προβλημάτων του Ιδρύματος «την ολοκλήρωση του υφιστάμενου μηχανογραφικού συστήματος».

Ο υπουργός Εργασίας κ. Α. Λοβέρδος χαρακτήρισε θετικό τον απολογισμό των τελευταίων εννέα μηνών και εξήρε τη συνεργασία με τον απερχόμενο διοικητή κ. Θ. Αμπατζόγλου. Αναφέρθηκε στη μικρή αύξηση των εσόδων του Ταμείου από τις εισφορές, αλλά και «στη ραγδαία πτώση της τιμής των φαρμάκων, που ξεπέρασε τον Ιούνιο το 20%».

«Αναζητούμε την εκπλήρωση των στόχων του Προγράμματος Σταθερότητας, που σημαίνει πολύ μεγαλύτερη αύξηση των εσόδων του Οργανισμού από εισφορές και την παγίωση αυτής της μείωσης της φορολογικής δαπάνης» είπε ο υπουργός.

Οι 10 στόχοι της νέας διοίκησης του ΙΚΑ, έτσι όπως τους περιέγραψε ο κ. Σπυρόπουλος, είναι: * Μείωση της εισφοροδιαφυγής, η οποία ανέρχεται σήμερα στο 30%.

* Επέκταση των μηχανογραφικών υποδομών εποπτείας και ελέγχου όλων των λειτουργιών.

* Εξορθολογισμός όλων των δαπανών.

* Αυστηρή εποπτεία των δαπανών περίθαλψης.

* Αξιοποίηση της τεράστιας περιουσίας του ΙΚΑ.

* Δημιουργία κοινοπρακτικής δομής ανάμεσα στο ΙΚΑ και σε ΟΑΕΔ, ΟΓΑ και ΟΠΑΔ για κοινές δράσεις προμηθειών και ελέγχου.

* Μεταστέγαση όλων των υπηρεσιών σε ενιαίο κτίριο για μείωση των δαπανών στέγασης.

* Αύξηση της παραγωγικότητας. * Βελτίωση των συνθηκών εργασίας με αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών.

* Εμφαση στη διαβούλευση με στόχο την εμπέδωση αντίληψης συνεργασίας, υπευθυνότητας και συνευθύνης.