Αναστέλλεται ως το τέλος του Σεπτεμβρίου η επιβολή της ρήτρας καυσίμων στα τιμολόγια της ΔΕΗ και οι καταναλωτές μαζί με τις επιχειρήσεις γλιτώνουν ανατίμηση της τάξεως του 4,29%, μεσούντος του θέρους, με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γ. Μανιάτη.

Οπως είναι γνωστό, τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος ανατιμήθηκαν στη διάρκεια των προηγούμενων επτά μηνών λόγω της επιβολής του φόρου κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, τις δύο αυξήσεις ΦΠΑ, την επιβολή του ΔΕΤΕ και την προηγούμενη ανατίμηση που προέκυψε από τη ρήτρα καυσίμων. Υπολογίζεται ότι τα τιμολόγια επιβαρύνονται συνολικά με 40 ως 45 ευρώ ετησίως για μια συνήθη οικιακή κατανάλωση των 1.800 kWh.

Ειδικότερα, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, έπειτα από ενημέρωση που είχε από τη διοίκηση της ΔΕΗ, διαπίστωσε ότι λόγω του μηχανισμού της ρήτρας των καυσίμων για το τρίμηνο Ιουλίου- Σεπτεμβρίου προκύπτουν αυξήσεις ως 4,29% στα τιμολόγια ανάλογα με την κατηγορία της κατανάλωσης. Η ρήτρα, σημειώνεται, υπολογίζεται κάθε τρίμηνο και ανάλογα μπορεί να ανεβάσει ή και να κατεβάσει τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας καθώς έχει να κάνει με την πορεία των διεθνών τιμών καυσίμων και της ισοτιμίας ευρώ- δολαρίου.

Οι λογαριασμοί
Σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Μανιάτη, οι λογαριασμοί ρεύματος που εκδόθηκαν από τις 20 Ιουλίου ως και τις 31 Ιουλίου και αφορούν την κατανάλωση από τις 16 του ίδιου μήνα θα επιβαρυνθούν με τις αυξήσεις που «βγάζει» η ρήτρα καυσίμων. Ωστόσο δεν θα ισχύσουν για τους λογαριασμούς και τις καταναλώσεις του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου.

Ο κ. Μανιάτης αποφάσισε την αναστολή της εφαρμογής, καθώς «κρίθηκε αναγκαία η λήψη κοινωνικών μέτρων προστασίας των καταναλωτών ».

Πάντως η ΡΑΕ θα γνωμοδοτήσει εκ νέου τον Σεπτέμβριο για τη ρήτρα καυσίμων και είναι πολύ πιθανόν στην περίπτωση που προκύψουν και πάλι ανατιμήσεις να ανασταλεί η επιβολή της για το τρίμηνο Οκτωβρίου- Δεκεμβρίου.