Εντός των επόμενων ημερών ανακοινώνεται από το υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος με την οποία καλούνται για μόνιμο διορισμό οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Φέτος αναμένεται να διοριστούν μόνιμα περίπου 2.800 εκπαιδευτικοί. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η επεξεργασία για την κατάρτιση των οριστικών πινάκων αναπληρωτών

Σύμφωνα με «Τα Νέα», οι προσλήψεις της πρώτης φουρνιάς αναπληρωτών θα γίνουν το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου και εντός του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι προσλήψεις της δεύτερης φουρνιάς.

Ο αριθμός αλλά και οι ειδικότητες που θα προσληφθούν στην πρώτη φουρνιά δεν έχουν οριστικοποιηθεί, καθώς αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο με τις αποχωρήσεις εκπαιδευτικών λόγω συνταξιοδότησης.

‘Ήδη το υπουργείο Παιδείας ενημερώνεται ηλεκτρονικά σε καθημερινή βάση για τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών και θεωρεί ότι το διάστημα 10-20 Αυγούστου θα έχει πλήρη εικόνα, τόσο για τον αριθμό αναπληρωτών που θα προσλάβει σε πρώτη φάση όσο βεβαίως και για τις περιοχές και τις ειδικότητες. Έχουν εξασφαλιστεί πιστώσεις για 11.000 αναπληρωτές από το υπουργείο Οικονομικών.

Οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα γίνουν φέτος (και τη σχολική χρονιά 2011-12) κατά 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ και κατά 40% από τους ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία.

Σύμφωνα με τους προγραμματισμούς του υπουργείου Παιδείας, αναμένεται με αυτό τον τρόπο να διοριστούν μόνιμα τη νέα σχολική χρονιά περίπου 2.800 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης