Πρόσθετους φόρους 4,5 δισ. ευρώ θα προβλέπει ο νέος Προϋπολογισμός που θα κατατεθεί στη Βουλή την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Μνημονίου το δημοσιονομικό έλλειμμα θα πρέπει να περιορισθεί το 2011 στο 7,6% του ΑΕΠ, από το 8,1% του ΑΕΠ εφέτος και προς τον σκοπό αυτό θα παρθούν μέτρα που θα αποφέρουν στα δημόσια ταμεία 4,5 δισ. ευρώ και θα εξισορροπήσουν τις πρόσθετες δαπάνες του επομένου έτους, οι οποίες υπολογίζονται σε 2,5 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, οι άμεσοι φόροι θα αυξηθούν κατά 1,93 δισ. ευρώ ή 10,8% και θα διαμορφωθούν σε 19,70 δισ. ευρώ, από 17,78 δισ. ευρώ εφέτος, ενώ οι έμμεσοι φόροι θα αυξηθούν κατά 2,58 δισ. ευρώ, και θα διαμορφωθούν σε 33,61 δισ. ευρώ, από 31,03 δισ. ευρώ εφέτος.

Προς τον σκοπό αυτό θα υπάρξουν οι εξής φορολογικές παρεμβάσεις:

– Αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων κατά μέσο όρο 30%. Από το μέτρο θα εισπραχθούν 400 εκατ. ευρώ εντός του 2011, ενώ θα αναπροσαρμοσθούν προς τα πάνω περίπου 15 φόροι και τέλη, που επηρεάζουν οι τιμές των αντικειμενικών αξιών.

– Η φορολόγηση των αυθαιρέτων κτισμάτων και η επιβολή τέλους στους ημιυπαίθριους χώρους. Το μέτρο αναμένεται να αποδώσει συνολικά 1,3 δισ. ευρώ.

– Μεταφορά στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ 23% του 1/3 των αγαθών και υπηρεσιών που είναι σήμερα στο 11%. Εκτιμάται ότι το μέτρο θα αποδώσει επιπλέον έσοδα ύψους 1 δισ. ευρώ.

– Επαναφορά των τεκμηρίων φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών και των ατομικών επιχειρήσεων, αλλά με νέο σύστημα με το οποίο θα προσδιορίζεται ένα ελάχιστο εισόδημα. Το μέτρο εκτιμάται πως θα αποδώσει 400 εκατ. ευρώ.

– Επιβολή ειδικής εισφοράς σε κερδοφόρες επιχειρήσεις, που είχαν κέρδη άνω των 100.000 ευρώ κατά την οικονομική χρήση 2009. Από το μέτρο αναμένεται να αντληθούν 600 εκατ. ευρώ.

– Φορολόγηση των αμοιβών σε είδος, π.χ. τα αυτοκίνητα των στελεχών επιχειρήσεων. Εκτιμάται ότι το μέτρο θα αποδώσει επιπλέον έσοδα 150 εκατ. ευρώ.

– Επιβολή πράσινων τελών στα τέλη κυκλοφορίας του 2011. Σύμφωνα με το σχέδιο που έχει επεξεργασθεί ειδική επιτροπή, τα τέλη κυκλοφορίας στα ιδιωτικής χρήσεως οχήματα με πρώτη άδεια κυκλοφορίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 θα υπολογίζονται για το 2011 βάσει του κυβισμού του κινητήρα, ενώ σε όσα αυτοκίνητα ταξινομηθούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 τα τέλη θα υπολογίζονται βάσει των εκπομπών ρύπων του κινητήρα. Το μέτρο αναμένεται να αποδώσει 300 εκατ. ευρώ.