Η ολοκλήρωση της απογραφής των δημοσίων υπαλλήλων και η θέσπιση Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, δίνει την δυνατότητα στην Κυβέρνηση να θέσει τις βάσεις για το ενιαίο μισθολόγιο στο Δημόσιο. Σύμφωνα με το Μνημόνιο οι διαδικασίες για την απλοποίηση του συστήματος πληρωμών στο Δημόσιο πρέπει να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο, προκειμένου το νέο σύστημα να λειτουργήσει υποχρεωτικά μέχρι τον Ιούνιο του 2011.

Το ενιαίο μισθολόγιο, που αποτελεί διαχρονικό αίτημα της ΑΔΕΔΥ, αναμένεται να οδηγήσει σταδιακά από το 2011 σε μείωση της μισθολογικής δαπάνης. Ο δε περιορισμός των μισθολογικών δαπανών θα βασισθεί στο εξορθολογισμό του καθεστώτος των επιδομάτων που λαμβάνουν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι σε διάφορα υπουργεία και υπηρεσίες.

Στον νέο μισθό θα ενσωματώνονται τα επιδόματα που χορηγούνται ήδη στους δημοσίους υπαλλήλους, ο αριθμός όμως των οποίων θα περιορισθεί δραστικά, κυρίως μέσα από την κατάργηση ειδικών – κλαδικών επιδομάτων, που δεν έχουν γενικό χαρακτήρα. Προς τον σκοπό αυτό θα αξιοποιηθούν μελέτες που έχουν καταρτισθεί ήδη από το 2003, ενώ θα συσταθεί και μεικτή επιτροπή αποτελούμενη από τους γενικούς γραμματείς όλων των υπουργείων, ώστε να συντονίσει την κατάρτιση του ενιαίου πίνακα επιδομάτων. Έτσι, ορισμένα επιδόματα θα ενσωματωθούν στο βασικό μισθό, κάποια θα καταργηθούν ή θα μειωθούν, ενώ στόχος θα είναι η εξίσωση των αποδοχών μεταξύ των υπαλλήλων των ίδιων κατηγοριών.

Όπως είναι φυσικό η περικοπή επιδομάτων θα οδηγήσει σε μειώσεις αποδοχών, κάτι που θα γίνει αντιληπτό κυρίως στους υψηλόμισθους δημοσίους υπαλλήλους. Πάντως, η Κυβέρνηση εξετάζει τρόπο πραγματικής σύνδεσης των αμοιβών με την παραγωγικότητα, κάτι που ενδεχομένως να γίνει σε δεύτερη φάση.

Υπενθυμίζεται πως το 2003 είχε γίνει προσπάθεια για ενιαίο μισθολόγιο στον δημόσιο τομέα η οποία όμως απέτυχε. Αρχικά είχε επιδιωχθεί η μερική ενσωμάτωση του κινήτρου απόδοσης, του χρονοεπιδόματος και του επιδόματος εξομάλυνσης στο βασικό μισθό. Είχε εξαιρεθεί όμως η ειδική παροχή του Ν. 3016/02, η οποία δινόταν για την εξομάλυνση των μισθολογικών διαφορών υπέρ των χαμηλόμισθων υπαλλήλων που δεν λάμβαναν πρόσθετες μισθολογικές παροχές. Οι διαπραγματεύσεις ναυαγήσαν καθώς η ΑΔΕΔΥ ζητούσε την διαμόρφωση ενιαίου βασικού μισθού 1.050 ευρώ με ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων, διπλασιασμό των οικογενειακών επιδομάτων, καταβολή αναδρομικών και αύξηση του επιδόματος ευθύνης.