Σημαντική πίεση στα αποτελέσματα των τραπεζών ασκεί η επιδείνωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος στη χώρα μας. Η πτώση των παραδοσιακών εργασιών και η άνοδος των καθυστερήσεων στα δάνεια λειτουργεί επιβαρυντικά στα καθαρά έσοδα από τόκους στην εγχώρια αγορά εν μέσω προβληματικών προβληματικών συνθηκών ρευστότητας. Η διαρροή των καταθέσεων ανακόπηκε, αλλά οι τράπεζες πάσχουν από έλλειψη ρευστότητας.

Τα αναλυτικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κάθε τράπεζα δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος.