Συνάντηση στην Αθήνα με τον σκληρό του γαλλικού κινηματογράφου