ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Αλλαγή εποχής στο Δημόσιο

Αλλάζουν τα πάντα στο Ασφαλιστικό του Δημοσίου. Το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών ανατρέπει πλήρως το καθεστώς ασφάλισης των δημοσίων υπαλλήλων, εκτοξεύει στο 65ο έτος τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών, ενώ μειώνει αισθητά (ως και 30%) το ύψος των συντάξεων ανδρών και γυναικών. Εντός τριών ετών από το 2011 ως το 2013 τα όρια ηλικίας των γυναικών αυξάνονται ως και 15 έτη (μητέρες ανηλίκων), ενώ από το 2015 εφαρμόζεται και στον δημόσιο τομέα ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων, με τη βασική και την αναλογική σύνταξη, κατά τον τρόπο που θα ισχύσει και στον ιδιωτικό τομέα.

Αλλάζουν τα πάντα στο Ασφαλιστικό του Δημοσίου. Το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών ανατρέπει πλήρως το καθεστώς ασφάλισης των δημοσίων υπαλλήλων, εκτοξεύει στο 65ο έτος τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών, ενώ μειώνει αισθητά (ως και 30%) το ύψος των συντάξεων ανδρών και γυναικών. Εντός τριών ετών από το 2011 ως το 2013 τα όρια ηλικίας των γυναικών αυξάνονται ως και 15 έτη (μητέρες ανηλίκων), ενώ από το 2015 εφαρμόζεται και στον δημόσιο τομέα ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων, με τη βασική και την αναλογική σύνταξη, κατά τον τρόπο που θα ισχύσει και στον ιδιωτικό τομέα.

Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου, το οποίο εντός των επομένων ημερών θα κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση, περιλαμβάνουν δραματικές αλλαγές στο ασφαλιστικό καθεστώς των μητέρων ανήλικων τέκνων για τις οποίες το όριο συνταξιοδότησης αυξάνεται κατά 15 έτη, ενώ τα έτη ασφάλισης για τη θεμελίωση δικαιώματος αυξάνονται από 17,5 σε 25.

Καμία σύνταξη δεν θα δίδεται κάτω από το 60ό έτος της ηλικίας, ακόμη και οι μειωμένες συντάξεις προσαρμόζονται σε αυτό το όριο, ενώ καταργείται και η συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας για τους υπαλλήλους με τρία παιδιά και άνω. Επίσης καταργείται η σύνταξη άγαμων θυγατέρων, με εξαίρεση τις ανίκανες κόρες και όσες σπουδάζουν.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι καμία αύξηση του ορίου ηλικίας δεν θα υποστούν μόνο οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου που έχουν ήδη θεμελιώσει ή θα θεμελιώσουν ως το τέλος του έτους δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Η άλλη μεγάλη αλλαγή αφορά τον τρόπο υπολογισμού που καθιερώνεται από το 2015. Θα ισχύσει το ίδιο σύστημα με αυτό του ιδιωτικού τομέα. Καθιερώνεται η βασική και η αναλογική σύνταξη, με το ποσοστό αναπλήρωσης να μειώνεται στο 64%.

Το ποσοστό αυτό θα προκύπτει από το άθροισμα της βασικής σύνταξης (που αναλογεί στη συμμετοχή του κράτους) και της αναλογικής σύνταξης (που είναι ανάλογη με τον μισθό και τα έτη ασφάλισης).

Θίγονται 150.000
γυναίκες

Δεκαπέντε επιπλέον έτη θα υποχρεωθούν να εργασθούν οι μητέρες ανήλικων τέκνων προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν με τις νέες ρυθμίσεις του ασφαλιστικού νομοσχεδίου του δημόσιου τομέα. Τα νέα όρια θα ξεκινήσουν από το 2011 και θα ολοκληρωθούν το 2013, και αναμένεται να επηρεάσουν περίπου 150.000 ασφαλισμένες γυναίκες δημοσίους υπαλλήλους. Στόχος είναι να υπάρξουν ενιαία όρια ανδρών και γυναικών, όπως διατάσσει η καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Οι ρυθμίσεις προβλέπουν σταδιακή αύξηση τόσο του ορίου ηλικίας για τις γυναίκες, έτσι ώστε να προσεγγίσει το 65ο έτος της ηλικίας, όσο και αύξηση των ετών για τη θεμελίωση του δικαιώματος από τα 17,5 στα 25 έτη ασφάλισης. Οι μεγαλύτερες ανατροπές αφορούν όσους ασφαλίστηκαν το διάστημα από το 1983 ως και 1992 ή θεμελιώνουν δικαίωμα από το 1998 και εντεύθεν.

Εξισώνονται σταδιακά από το 2011 και ως το 2013 τόσο τα όρια ηλικίας ανδρών και γυναικών δημοσίων υπαλλήλων όσο και τα απαιτούμενα έτη για τη θεμελίωση δικαιώματος των γυναικών. Το όριο ηλικίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 65ο έτος και τα έτη θεμελίωσης φθάνουν τα 25 έτη ασφάλισης.

Η βασική ρύθμιση συνίσταται στο ότι άνδρες και γυναίκες με ανήλικα παιδιά, οι οποίοι ως 31.12.2010 έχουν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης οι μεν άνδρες το 65ο έτος οι δε γυναίκες το 50ό, εξισώνονται σταδιακά από 1.1.2011 εντός μεταβατικής περιόδου 3 ετών. Η σταδιακή εξίσωση αφορά τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης καθώς και τον χρόνο υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ως εκ τούτου:

1 Εξομοιώνονται, ως προς τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25 έτη), άνδρες και γυναίκες υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί ως τις 31.12.1982. Η εξίσωση αυτή θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, σε μία τριετία. Δηλαδή η ισχύουσα σήμερα υπηρεσία 17,5ετών για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των γυναικών που είναι παντρεμένες με παιδιά κ.λπ. αυξάνεται στα 20 έτη για όσες συμπληρώνουν τα 17,5έτη το 2011, σε 22,5 για όσες τα συμπληρώνουν το 2012 και σε 25 για όσες τα συμπληρώνουν το 2013.

2Επίσης με τις ίδιες διατάξεις αυξάνονται από 1.1.2011 και μετά, σταδιακά, σύμφωνα με τα ανωτέρω, από 20 σε 25 τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες που έχουν τρία παιδιά και άνω και καταργείται στην περίπτωση αυτή η πρόσθετη προϋπόθεση που ίσχυε για τους άνδρες, δηλαδή να έχουν την επιμέλεια των παιδιών με δικαστική απόφαση ή να είναι χήροι. 3Επέρχεται εξομοίωση των ανδρών και γυναικών στρατιωτικών ως προς τα έτη θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25 έτη) εντός μιας τριετίας όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις.

Στα 65 ως το 2013
Θεσπίζονται, σταδιακά, τα ακόλουθα όρια ηλικίας για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1ης Ιανουαρίου 1998 και μετά, ή προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1ης Ιανουαρίου 1983 ως 31 Δεκεμβρίου 1992:

Το 65ο έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανήλικο παιδί κατά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας.

Η εξίσωση αυτή θα γίνει σταδιακά εντός τριετίας, δηλαδή για όσες γυναίκες συμπληρώσουν την 25ετία από 1.1.2011, το όριο ηλικίας των 50 ετών, που ισχύει σήμερα, αυξάνεται στο 52ο έτος της ηλικίας, για όσες συμπληρώσουν την 25ετία το έτος 2012 το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 55ο και για όσες συμπληρώνουν την 25ετία το έτος 2013 και μετά, το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 65ο έτος.

Το 53ο έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανίκανα παιδιά ή ανίκανο σύζυγο και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης (25ετία) το έτος 2011, το 56ο έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το 2012 και το 60ό έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από το έτος 2013 και μετά. Το 65ο έτος για άνδρες και γυναίκες που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.1998 και μετά ή έχουν διοριστεί από 1.1.1983 και μετά. Η εξίσωση αυτή θα γίνει σταδιακά σε βάθος τριετίας. Δηλαδή για όσες γυναίκες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης ως τις 31.12.2010 ισχύει το όριο ηλικίας των 60 ετών, το οποίο αυξάνεται στο 61ο έτος για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2011, στο 63ο έτος για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2012 και στο 65ο έτος για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2013.

Καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν ότι όσοι υπάλληλοι έχουν τρία και άνω παιδιά συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
1 Από το 2015 καθιερώνεται η βασική και η αναλογική σύνταξη και στο Δημόσιο. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης συντάξεων θα είναι ίδιοι με του ΙΚΑ.

2 Η πιστοποίηση αναπηρίας θα γίνεται με ενιαίο σύστημα σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

3 Επιμηκύνεται από 2 σε 5 έτη ο ελάχιστος χρόνος έγγαμου βίου προκειμένου να δικαιούται σύνταξη ο επιζών σύζυγος αποβιώσαντος συνταξιούχου.

4 Βελτιώνεται ο υπολογισμός της σύνταξης με βάση τη διαδοχική ασφάλιση.

5 Εισάγονται περιορισμοί στους μισθούς συνταξιούχων που εργάζονται είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα.

6 Καταργείται το δικαίωμα συνταξιοδότησης άγαμων ενηλίκων θυγατέρων, με εξαίρεση τις ανίκανες προς εργασία και όσες σπουδάζουν. Καταργείται το δικαίωμα συνταξιοδότησης των διαζευγμένων θυγατέρων.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
  • Η Καλντέρα η επιλογή να εκδράμουν αυτές τις άκρως επικίνδυνες ημέρες, με τη μετάλλαξη Ομικρον να σαρώνει τα πάντα, στην αγαπημένη... ΣΙΒΥΛΛΑ |
Helios Kiosk