η ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΚΑΡΤΕΣ

Ειδική μεταχείριση για όσους απέκτησαν κατοικία με τραπεζική χρηματοδότηση

Εξόφληση των οφειλών από προϊόντα καταναλωτικής πίστης με δραστική περικοπή των τόκων και σημαντική μείωση των δόσεών τους μπορούν να επιτύχουν όσοι έχουν αποκτήσει στο παρελθόν κατοικία με τραπεζική χρηματοδότηση. Με εγγύηση την ακίνητη περιουσία τους, που είναι ούτως ή άλλως προσημειωμένη, η συγκεκριμένη κατηγορία δανειοληπτών μπορεί να μεταφέρει τα υπόλοιπά της από δάνεια και κάρτες στο στεγαστικό δάνειο που αποπληρώνει, εξασφαλίζοντας χαμηλό επιτόκιο και μεγάλη διάρκεια, χαρακτηριστικά που αποτελούν «κλειδί» για την υποχώρηση των μηνιαίων προς την τράπεζα καταβολών.

Εξόφληση των οφειλών από προϊόντα καταναλωτικής πίστης με δραστική περικοπή των τόκων και σημαντική μείωση των δόσεών τους μπορούν να επιτύχουν όσοι έχουν αποκτήσει στο παρελθόν κατοικία με τραπεζική χρηματοδότηση. Με εγγύηση την ακίνητη περιουσία τους, που είναι ούτως ή άλλως προσημειωμένη, η συγκεκριμένη κατηγορία δανειοληπτών μπορεί να μεταφέρει τα υπόλοιπά της από δάνεια και κάρτες στο στεγαστικό δάνειο που αποπληρώνει, εξασφαλίζοντας χαμηλό επιτόκιο και μεγάλη διάρκεια, χαρακτηριστικά που αποτελούν «κλειδί» για την υποχώρηση των μηνιαίων προς την τράπεζα καταβολών.

Πρόκειται για μια πρακτική ιδιαίτερα διαδεδομένη σε περισσότερο ώριμες τραπεζικές αγορές, όπως η αμερικανική ή η βρετανική, όπου τα νοικοκυριά χρησιμοποιούν τα ακίνητά τους για να δανείζονται φθηνότερο χρήμα από τις τράπεζες, το οποίο διοχετεύουν σε άλλους σκοπούς πέραν της αγοράς στέγης. Η διαδικασία αυτή γίνεται ιδιαίτερα επίκαιρη σήμερα, καθώς πολλά νοικοκυριά λόγω της κρίσης αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στην πληρωμή των δόσεων των καταναλωτικών δανείων που έχουν λάβει και αναζητούν τρόπους για την τακτοποίησή τους. Διευκολύνσεις
Ηδη ορισμένες τράπεζες, διά των ανακοινώσεων στις οποίες προχώρησαν τις προηγούμενες ημέρες για τις ρυθμίσεις των δανείων όσων πελατών τους αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους, συμπεριέλαβαν και αυτή τη λύση στις προτάσεις τους. Πρόκειται για μια διευκόλυνση που αφορά όσους έλαβαν πριν από τουλάχιστον τρία χρόνια στεγαστικό δάνειο, αλλά και τα νοικοκυριά που χρηματοδοτήθηκαν με ποσοστό χαμηλότερο του 70%- 80% της εμπορικής αξίας του ακινήτου που αγόρασαν, ανεξαρτήτως της χρονολογίας υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Σε γενικές γραμμές ο κανόνας είναι ο εξής: για να προχωρήσει η διαδικασία μεταφοράς των υπολοίπων από προγράμματα καταναλωτικής πίστης σε στεγαστικό δάνειο θα πρέπει η αξία του ακινήτου να καλύπτει το σύνολο της οφειλής του νοικοκυριού. Για παράδειγμα, κάποιος που έλαβε πριν από πέντε χρόνια δάνειο 100.000

ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής τα δέκα χρόνια και επιτόκιο 5%, έχει αποπληρώσει μέχρι σήμερα τα 44.000 ευρώ. Η τράπεζα για τη χορήγηση του εν λόγω δανείου προσημείωσε ένα ακίνητο αξίας 120.000 ευρώ, το οποίο αποτελεί την εγγύησή της. Ετσι ο δανειολήπτης, αφού η τράπεζα είναι εξασφαλισμένη, έχει το περιθώριο να ξαναδανειστεί μέρος του κεφαλαίου που έχει αποπληρώσει για τη «διαγραφή» των λοιπών δανείων του και να το εξοφλήσει με τους ευνοϊκούς όρους του στεγαστικού του.

Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να λειτουργήσει και ένα δάνειο που ελήφθη ακόμη και πριν από λίγους μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι η τρέχουσα εμπορική αξία του ακινήτου που αποκτήθηκε μπορεί να καλύψει και τα υπόλοιπα χρέη. Για παράδειγμα, ένα δάνειο 50.000 ευρώ που έχει χρηματοδοτήσει την αγορά μιας κατοικίας με τιμή πώλησης τα 100.000 ευρώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά οφειλών από άλλα δάνεια και κάρτες μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ.

Διεύρυνση
Οπως επισημαίνουν τραπεζικοί, η διαδικασία αυτή θα καταστεί ιδιαίτερα δημοφιλής και στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα, διότι τους βολεύει όλους. Από τη μια πλευρά ο δανειολήπτης εξασφαλίζει χαμηλότερες δόσεις και επιτόκια για την οριστική εξόφληση των χρεών του και από την άλλη η τράπεζα για «ανοίγματα» που ήδη έχει αποκτά κάλυψη μέσω της ακίνητης περιουσίας που προσημειώνεται. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεδομένων των δύσκολων συνθηκών ρευστότητας που επικρατούν στο σύστημα η συγκεκριμένη ρύθμιση μπορεί να γίνει στο πιστωτικό ίδρυμα που είναι ήδη πελάτης ο οφειλέτης. Για τη μεταφορά σε άλλη τράπεζα βασικές προϋποθέσεις αποτελούν η αξία και η εμπορευσιμότητα του ακινήτου που δίνεται ως ενέχυρο, αλλά και τα εισοδήματα του δανειολήπτη, που θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ομαλή αποπληρωμή του νέου δανείου.

Με δεδομένη την επάρκεια του εισοδήματος, μεταφορά των υπολοίπων τους από δάνεια καταναλωτικής πίστης σε στεγαστικό δάνειο μπορούν να κάνουν και όσοι έχουν τη δυνατότητα να παράσχουν στην τράπεζα ως εγγύηση κάποιο ακίνητο. Η διαδικασία είναι πιο εύκολη αν όλες οι οφειλές είναι συγκεντρωμένες σε ένα ίδρυμα, διότι σε αυτή την περίπτωση με την προσημείωση π.χ. μιας κατοικίας απλώς αλλάζουν προς το καλύτερο οι όροι εξόφλησης των χρεών, μειώνοντας τις μηνιαίες δόσεις σε ποσοστό που μπορεί να φτάσει ακόμη και στο 70%. Αν ο δανειολήπτης επιθυμεί τη μεταφορά σε άλλη τράπεζα, εκτός από την παροχή εγγύησης θα πρέπει να αποδείξει τη δυνατότητά του να αποπληρώσει κανονικά το δάνειο που θα πάρει.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟέλαβε το 2004 στεγαστικό δάνειο 200.000 ευρώ διάρκειας 20 ετών για την αγορά ακινήτου αξίας 250.000 ευρώ. Τα τελευταία έξι χρόνια έχει αποπληρώσει 44.000 ευρώ, ενώ η μηνιαία δόση ανέρχεται σε 1.265 ευρώ.

Το ίδιο νοικοκυριό χρωστά 8.000 ευρώ για καταναλωτικό δάνειο αυτοκινήτου, 3.000 ευρώ για προσωπικό δάνειο και 2.000 ευρώ από τις αγορές που πραγματοποίησε με τις πιστωτικές του κάρτες.

Ετσι, εκτός από το στεγαστικό του δάνειο πληρώνει και 460 ευρώ για τις οφειλές του στην καταναλωτική πίστη (250 ευρώ για το πρώτο δάνειο, 140 ευρώ για το δεύτερο και 40 ευρώ για την κάρτα).

Το νοικοκυριό, από τη στιγμή που έχει αποπληρώσει 44.000 ευρώ, μπορεί με την προσημείωση του ακινήτου να μεταφέρει τα παραπάνω χρέη των 13.000 ευρώ στο στεγαστικό του δάνειο.

Ετσι, στα 14 χρόνια που απομένουν θα αποπληρώσει όλα τα τραπεζικά του χρέη (στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια), πληρώνοντας μηνιαία δόση 1.365 ευρώ. Δηλαδή κάθε μήνα θα καταβάλλει στην τράπεζα 360 ευρώ λιγότερα.

Εξάλλου, για να γλιτώσει το νοικοκυριό τόκους υπάρχει η δυνατότητα ό,τι εισόδημα περισσεύει να χρησιμοποιείται για την πρόωρη εξόφληση μέρους του δανείου. Με αυτό τον τρόπο θα υποχωρήσουν και οι συνολικοί τόκοι και η μηνιαία δόση.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟχρωστά 30.000 ευρώ από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες. Συγκεκριμένα, έχει λάβει επισκευαστικό δάνειο το οποίο έχει ανεξόφλητο υπόλοιπο 20.000 ευρώ, ενώ οι οφειλές στις κάρτες ανέρχονται σε 10.000 ευρώ. Συνολικά καταβάλλει μηνιαίως στην τράπεζα το ποσό των 750 ευρώ (500 ευρώ για το δάνειο και 250 ευρώ για την κάρτα).

Το συγκεκριμένο νοικοκυριό θέλει να εκμεταλλευτεί ένα ακίνητο που έχει στην κατοχή του, να το προσημειώσει για να μειώσει τις δόσεις του. Η τράπεζα, έχοντας αυτήν την εγγύηση, μπορεί να του χορηγήσει δάνειο 30.000 ευρώ για την εξόφληση των παλαιών οφειλών σε 15 χρόνια με επιτόκιο 5%. Σε αυτή την περίπτωση η μηνιαία δόση θα πέσει στα 240 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 70% χαμηλότερα από την αρχική των 750 ευρώ.

Αναχρηματοδότηση δανείων
Το 10% του χαρτοφυλακίου των δανείων τους έχουν αναχρηματοδοτήσει τον τελευταίο χρόνο οι περισσότερες τράπεζες, στο πλαίσιο της πολιτικής που ακολουθούν για τη μείωση των μηνιαίων δόσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λόγω της κρίσης. Οι τράπεζες προχώρησαν τις προηγούμενες ημέρες στην τυποποίηση των σχετικών διαδικασιών, ανακοινώνοντας νέα προγράμματα αναδιάρθρωσης οφειλών τόσο για τους δημόσιους υπαλλήλους όσο και για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα. Με την επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής ή με την παροχή περιόδου χάριτος μηδενικών πληρωμών ή καταβολής μόνο των τόκων, οι τράπεζες επιδιώκουν να καταστήσουν εξυπηρετήσιμα τα δάνεια που εμφανίζουν καθυστερήσεις.

Οπως τονίζουν τραπεζικοί, πρόκειται για μια πρακτική που ακολουθούμε ανελλιπώς τους τελευταίους μήνες, ικανοποιώντας αιτήματα πελατών μας που επιθυμούν να περιορίσουν τις μηνιαίες δαπάνες τους. Σύμφωνα με τους ίδιους, το λανσάρισμα ειδικών προϊόντων για υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα που έχασαν ως και το 25% των ετήσιων εισοδημάτων τους κινείται προς την ίδια κατεύθυνση. Σε κάθε περίπτωση οι επισφάλειες έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες λόγω της κρίσης. Συγκεκριμένα τα δάνεια που αποπληρώνονται με καθυστέρηση έχουν αναρριχηθεί στο 12%-14% στην καταναλωτική πίστη, στο 7%-7,5% στα στεγαστικά δάνεια, στο 12%-15% στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στο 6% στα μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
  • Courchevel – Παρίσι – Ντουμπάι Παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γαλλία με περισσότερα από 300.000 κρούσματα ημερησίως, σκέφτεται να «κατηφορίσει» από την Courchevel... ΣΙΒΥΛΛΑ |
Helios Kiosk