Με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου διετούς, τριετούς και τετραετούς διάρκειας και μετρητά ύψους 230 εκατομμυρίων ευρώ θα εξοφληθούν τα χρέη των δημόσιων νοσοκομείων προς τους προμηθευτές φαρμακευτικού και νοσοκομειακού υλικού. Ενα μέρος των οφειλών αυτών, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, εξοφλήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. Η εξόφληση των εναπομενουσών οφειλών, ύψους περίπου 5,6 δισ. ευρώ, θα γίνει ως ακολούθως:

– Οι παλαιότερες οφειλές των ετών 2005-2006, ύψους περίπου 230 εκατ. ευρώ, θα εξοφληθούν άμεσα μετρητοίς.

– Οι οφειλές των ετών 2007-2009 θα εξοφληθούν με άτοκους διαπραγματεύσιμους τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου. Για τις οφειλές του 2007 θα εκδοθούν τίτλοι διετούς διάρκειας, για εκείνες του 2008 τριετούς διάρκειας και για τις οφειλές του 2009 θα εκδοθούν την 1η Ιανουαρίου 2011 τίτλοι τετραετούς διάρκειας.

Οι ηγεσίες των υπουργείων Οικονομικών και Υγείας καλούν τους προμηθευτές των δημόσιων νοσοκομείων να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στις παραπάνω ρυθμίσεις «προσφέροντας στο εξής ποιοτικά προϊόντα σε διεθνώς ανταγωνιστικές τιμές».

Παράλληλα η κυβέρνηση με νομοθετική ρύθμιση, που θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες, θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα το οποίο έχει ανακύψει με τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά με τη νομιμότητα ορισμένων δαπανών των ετών 2007-2009. Οπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, «η ελληνική κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει ξανά τη σώρευση χρεών προς τους προμηθευτές. Η εξόφληση κάθε νόμιμης προμήθειας», σημειώνεται, «θα γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα σύμφωνα και με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Εκκαθαρίζοντας εκκρεμότητες του παρελθόντος και έχοντας θέσει σε εφαρμογή το νέο καθεστώς διαφάνειας και νομιμότητας, ξεκινά νέα εποχή στις νοσοκομειακές προμήθειες». Στο πλαίσιο αυτό ενεργοποιείται η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και ξεκινά η διεξαγωγή ανοιχτών διεθνών διαγωνισμών για την προμήθεια νοσηλευτικού υλικού.