Σχέδιο για τον πυρηνικό αφοπλισμό υιοθέτησαν οι 189 χώρες που έχουν υπογράψει τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων, συμπεριλαμβάνοντας και την «καυτή» Μέση Ανατολή.

Στους στόχους του σχεδίου είναι η δέσμευση των πέντε μεγάλων πυρηνικών δυνάμεων (ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Βρετανία, Γαλλία) να επιταχύνουν την διαδικασία μείωσης του πυρηνικού οπλοστασίου και να αναφέρουν την πρόοδο που έχουν πραγματοποιήσει μέχρι το 2014.

Επιπλέον, προβλέπεται σύνοδος το 2012, για την καθιέρωση ζώνης στη Μέση Ανατολή ελεύθερης από πυρηνικά και όπλα μαζικής καταστροφής.

Η πρόταση έγινε από αραβικές χώρες με στόχο να πιέσει το Ισραήλ, το οποίο ποτέ δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει ότι κατέχει πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις το Ισραήλ, που δεν έχει υπογράψει τη Συνθήκη, έχει πυρηνικά όπλα ήδη από τη δεκαετία του 1960 και σήμερα διαθέτει πολλές δεκάδες κεφάλες.

Το τελικό κείμενο εγκρίθηκε στο τέλος της συνόδου διάρκειας ενός μηνός που διεξάγουν τα μέλη που συμμετέχουν στη Συνθήκη κάθε πέντε χρόνια.