Ζημιές 89,3 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η ΜΙG το πρώτο τρίμηνο του 2010, κυρίως λόγω της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Οι ενοποιημένες πωλήσεις το πρώτο τρίμηνο έφθασαν στα 457,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 25%. Σε επίπεδο ομίλου, οι ενοποιημένες ζημιές μετά τους φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες έφθασαν στα 42,3 εκατ. ευρώ, ενώ η ζημιά μετά τους φόρους από συνεχιζόμενες και μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στα 89,3 εκατ. ευρώ.