Στην υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ισπανίας στην κατηγορία ΑΑ+ από ΑΑΑ προχώρησε η Fitch, την Παρασκευή διατηρώντας ωστόσο τις προοπτικές σταθερές.

Ο οίκος αξιολόγησης αναφέρει πως τα οικονομικά μέτρα που έλαβε προσφάτως η κυβέρνηση Θαπατέρο για τη μείωση του χρέους θα επιβαρύνουν την οικονομική ανάπτυξη στους επόμενους μήνες.

«Η υποβάθμιση αντανακλά την άποψη ότι η διαδικασία προσαρμογής σε ένα χαμηλότερο επίπεδο του ιδιωτικού και του εξωτερικού χρέους θα μειώσει σημαντικά τον ρυθμό ανάπτυξης της ισπανικής οικονομίας σε μεσοπρόθεσμη βάση» σύμφωνα με τον οίκο.

Η Ισπανία ανήκει στις χώρες της Ευρωζώνης που ανησυχεί τους επενδυτές λόγω της επιδείνωσης των δημόσιων οικονομικών της.

Το ισπανικό δημοσιονομικό έλλειμμα έχει εκτοξευθεί στο 11,2% του ΑΕΠ το 2009 και η σοσιαλιστική κυβέρνηση χρειάστηκε να λάβει αντιλαϊκά μέτρα λιτότητας για να προσπαθήσει να τα μειώσει σε 6% το 2011 και σε 3% το 2013.