Από 5% ως 10% κυμαίνεται από τράπεζα σε τράπεζα το ποσοστό των δανείων που έχουν αναδιαρθρωθεί το τελευταίο διάστημα στο πλαίσιο της πολιτικής που ακολουθείται για τη μείωση των μηνιαίων δόσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λόγω της κρίσης, ενώ από πέρυσι ένας στους δέκα δανειολήπτες έχει προχωρήσει σε κάποιου είδους ρύθμιση. Οι τράπεζες προχώρησαν την περασμένη εβδομάδα στην τυποποίηση των διαδικασιών, ανακοινώνοντας νέα προγράμματα αναδιάρθρωσης οφειλών τόσο για τους δημόσιους υπαλλήλους όσο και για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα. Με την επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής ή με την παροχή περιόδου χάριτος μηδενικών πληρωμών ή καταβολής μόνο των τόκων, οι τράπεζες επιδιώκουν να καταστήσουν εξυπηρετήσιμα τα δάνεια που εμφανίζουν καθυστερήσεις.

«Πρόκειται για μια πρακτική που ακολουθούμε ανελλιπώς τους τελευταίους μήνες, ικανοποιώντας αιτήματα πελατών μας που επιθυμούσουν να περιορίσουν τις μηνιαίες δαπάνες τους» σημείωσε χαρακτηριστικά έμπειρος τραπεζικός, προσθέτοντας ότι το λανσάρισμα ειδικών προϊόντων για υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα