«Συνεχίζονται οι διαδικασίες για την εκταμίευση ποσών για την πληρωμή της επιδότησης ενοικίου» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, όσον αφορά την υλοποίηση του προγράμματος για το οποίο είχαν σημειωθεί καθυστερήσεις πληρωμών. Οπως τονίζεται, «ο ΟΕΚ θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει προς τους δικαιούχους, με μια χρονική υστέρηση». Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός, «το πρόγραμμα χορήγησης επιδότησης ενοικίου σε κατηγορίες δικαιούχων του ΟΕΚ αποτελεί μία από τις παροχές στεγαστικής συνδρομής του Οργανισμού. Ο ΟΕΚυλοποιεί το πρόγραμμα αυτό από το 1989, με σκοπό την οικονομική ανακούφιση των δικαιούχων του με χαμηλά εισοδήματα, που δεν διαθέτουν περιουσιακά στοιχείαικανά να τους εξασφαλίσουν οικογενειακή στέγαση».

Οπως επισημαίνεται, «τα τελευταία χρόνιαη αλλαγή στους όρους και στις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, χωρίς την προηγούμενη διερεύνηση των επιπτώσεων που θα επέφεραν στον προϋπολογισμό του Οργανισμού, οδήγησαν σε υπέρογκη αύξηση των απαιτούμενων για την κάλυψη του προγράμματος ποσών, με αποτέλεσμα ο ΟΕΚνα αναγκαστεί να καταναλώνει πόρους από το αποθεματικό του, για να καλύψει τις ταμειακές του ανάγκες. Παρ΄ όλα αυτά, ο ΟΕΚθα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει προς τους δικαιούχους, με μια χρονική υστέρηση. Στο πλαίσιο αυτού του προγραμματισμού συνεχίζονται οι διαδικασίες σταδιακής εκταμίευσης ποσών για τον σκοπό αυτόν».