Ο υπουργός Εργασίας έχει συγκαλέσει σύσκεψη τη Δευτέρα 31 Μαΐου για τα μέτρα στην αγορά εργασίας, στην οποία έχει καλέσει τις εργοδοτικές οργανώσεις και τη ΓΣΕΕ, η οποία ωστόσο δεν θα προσέλθει στον διάλογο. Στο τραπέζι των διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους θα τεθούν τα εξής μέτρα:

1 Καταργείται η μονομερής προσφυγή στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας.

2 Αυξάνεται από 2% σε 4% το όριο των ομαδικών απολύσεων. 3 Περικόπτονται οι αποζημιώσεις απόλυσης και αλλάζει ο τρόπος καταβολής τους.

4 Προτείνονται μέτρα για την αποτροπή απολύσεων εργαζομένων μεγάλης ηλικίας που βρίσκονται προ της συνταξιοδότησης.

5 Μειώνεται το κατώτατο ημερομίσθιο των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετών, που εισέρχονται στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά. 6 Καθορίζονται οι όροι απασχόλησης και ασφάλισης των απασχολουμένων με συμβάσεις μαθητείας, διάρκειας μέχρις ενός έτους.

7 Τίθεται ανώτατο όριο διάρκειας στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου.