Το πρόγραμμα χορήγησης επιδότησης ενοικίου σε κατηγορίες δικαιούχων του Ο.Ε.Κ., αποτελεί μια από τις παροχές στεγαστικής συνδρομής του Οργανισμού.

Ο Ο.Ε.Κ. υλοποιεί το πρόγραμμα αυτό από το 1989, με σκοπό την οικονομική ανακούφιση των δικαιούχων του με χαμηλά εισοδήματα, που δεν διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία, ικανά να τους εξασφαλίσουν οικογενειακή στέγαση.

Τα τελευταία χρόνια, η αλλαγή στους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, χωρίς την προηγούμενη διερεύνηση των επιπτώσεων που θα επέφεραν στον προϋπολογισμό του Οργανισμού, οδήγησαν σε υπέρογκη αύξηση των απαιτούμενων για την κάλυψη του προγράμματος ποσών, με αποτέλεσμα ο Ο.Ε.Κ. να αναγκαστεί να καταναλώνει πόρους από το αποθεματικό του, για να καλύψει τις ταμειακές του ανάγκες.

Παρόλα αυτά, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει προς τους δικαιούχους, με μια χρονική υστέρηση.

Στο πλαίσιο αυτού του προγραμματισμού συνεχίζονται οι διαδικασίες σταδιακής εκταμίευσης ποσών για το σκοπό αυτό.